Skatīt iespējas >
Mainīt fonu
A A A

2020 UPS PAKALPOJUMU ROKASGRĀMATA UN CENRĀDIS
Latvija

Mūsu 2020 Rokasgrāmata un cenrādis stājās spēkā. Lejupielādējiet PDF, lai uzzinātu atjauninātas izmaksas un uzlabotus UPS pakalpojumus un tehnoloģijas, kas stājās spēkā 2020. gada 6. decembrī.

Lejupielādējiet mūsu UPS Tarifu ceļvedi, lai atrastu jūsu UPS sūtījumu nosūtīšanas tarifus un pakalpojumu pieejamību. Alternatīvi atrodiet plašāku informāciju par mūsu piegādes iespējām un visaptverošiem papildu pakalpojumiem mūsu UPS rokasgrāmatā.

2020 UPS Cenrādis, LATVIJA

1. SADAĻA
ZONU TABULAS
Izmantojot mūsu zonu tabulas, nosakiet, kur var sūtīt un no kurienes saņemt sūtījumus.
4. LPP.

2. SADAĻA
TARIFA NOTEIKŠANA – SŪTĪJUMU NOSŪTĪŠANA
Atrodiet jūsu izvēlētā pakalpojuma izmaksu.
10. LPP.

3. SADAĻA
TARIFA NOTEIKŠANA – SŪTĪJUMU SAŅEMŠANA
Atrodiet jūsu izvēlētā pakalpojuma izmaksu.
19. LPP.

Tā ir pašreizējā versija šīs rokasgrāmatas publicēšanas brīdī. Jaunāko versiju, kas vienmēr ir piemērojama jauniem sūtījumiem, var atrast www.ups.com/izmaksas/lv

Atbilstošā pakalpojuma izvēlēšanās

Šajā sadaļā, izmantojot mūsu zonu tabulas, jus atradīsiet informāciju par to, kur jūs varat sūtīt un no kurienes saņemt sūtījumus.

Nākamajās lappusēs ir uzskaitītas pieejamās pakalpojumu iespējas noteiktām izcelsmes un galamērķa valstīm, un tos izmanto arī, lai identificētu sūtījuma zonas numuru. Jums būs nepieciešami zonas numuri, lai aprēķinātu sūtījuma izmaksas.

Aprēķinot sūtījuma izmaksas 2. un 3. sadaļās, jums būs nepieciešami zonu numuri.

Ja nav norādīts konkrēts pakalpojuma veids, automātiski tiek izvēlēts UPS Express un rēķins tiks piestādīts kā par UPS Express, ja tāds pakalpojuma veids ir pieejams.

1. ZONU TABULAS

Zonu tabulas

 
 
 
 
 
 
Šīs tabulas norāda, kādi pakalpojumu veidi ir pieejami no un uz
noteiktu saņēmējvalsti vai nosūtītājvalsti, kā arī lai noteiktu zonas
numuru sūtījumam. Zonu numuri jums būs nepieciešami sūtījuma
izmaksu aprēķināšanai.

Nosūtīšana vai saņemšana
Lietojiet nosūtīšanas zonu ailes, ja transportēšanas izmaksas tiek maksātas nosūtītājvalstī*.

Lietojiet saņemšanas zonas ailes, ja transportēšanas izmaksas tiek maksātas saņēmējvalstī*.

Zonu tabulas lietošana
1. Atrodiet saņemšanas vai nosūtīšanas vietu (valsti).

2. Ja nosūtīšanas vai saņemšanas ailē jūsu izvēlētajai valstij ir
zonas numurs, tad šis pakalpojums parasti ir pieejams.

3. Atzīmējiet zonas numuru, lai vēlāk saskaņā ar to varētu
aprēķināt izmaksas.

* Plašāku informāciju par apmaksas iespējām sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatā.

+ atsevišķām teritorijām var tikt piemērota attālinātās vai paplašinātās teritorijas piemaksa. Papildinformāciju lūdzu sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatā.

Tabulas, kurās redzamas visas attālinātās vai paplašinātās teritorijas, ir pieejamas sadaļā ‘Aprēķināt laiku un izmaksu’ (‘Calculate Time and Cost’) vietnē www.ups.com.

Ievērojiet, ka attālināto vai paplašināto teritoriju atrašanās vietas
var mainīties.

search Starptautiskās zonas

search
search

Zonu tabulas

 
 
 
 
 
 
Šīs tabulas norāda, kādi pakalpojumu veidi ir pieejami no un uz
noteiktu saņēmējvalsti vai nosūtītājvalsti, kā arī lai noteiktu zonas
numuru sūtījumam. Zonu numuri jums būs nepieciešami sūtījuma
izmaksu aprēķināšanai.

Nosūtīšana vai saņemšana
Lietojiet nosūtīšanas zonu ailes, ja transportēšanas izmaksas tiek maksātas nosūtītājvalstī*.

Lietojiet saņemšanas zonas ailes, ja transportēšanas izmaksas tiek maksātas saņēmējvalstī*.

Zonu tabulas lietošana
1. Atrodiet saņemšanas vai nosūtīšanas vietu (valsti).

2. Ja nosūtīšanas vai saņemšanas ailē jūsu izvēlētajai valstij ir
zonas numurs, tad šis pakalpojums parasti ir pieejams.

3. Atzīmējiet zonas numuru, lai vēlāk saskaņā ar to varētu
aprēķināt izmaksas.

* Plašāku informāciju par apmaksas iespējām sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatā.

+ atsevišķām teritorijām var tikt piemērota attālinātās vai paplašinātās teritorijas piemaksa. Papildinformāciju lūdzu sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatā.

Tabulas, kurās redzamas visas attālinātās vai paplašinātās teritorijas, ir pieejamas sadaļā ‘Aprēķināt laiku un izmaksu’ (‘Calculate Time and Cost’) vietnē www.ups.com.

Ievērojiet, ka attālināto vai paplašināto teritoriju atrašanās vietas
var mainīties.

search

search
search

Tarifa noteikšana – sūtījumu nosūtīšana

Kompānijas UPS sūtījuma piegādes tarifs ir atkarīgs no pakalpojuma līmeņa, galamērķa zonas, svara un papildizmaksām.

Kā aprēķināt sūtījuma tarifu
1. Pārliecinieties, ka ir atrasta pareizā sadaļa. Nosūtīšanas izmaksas šajā sadaļā attiecas uz visiem
    nosūtāmajiem vietējiem un starptautiskajiem sūtījumiem, kad transportēšanas izmaksas maksā
    puse nosūtītājvalstī.
2. Izmantojiet Zonu tabulas 1. sadaļā, lai noteiktu pareizo sūtījuma galamērķa zonas numuru.
3. Nosakiet sūtījuma apmaksājamo svaru.
4. Pārejiet uz izvēlētā pakalpojuma veida daļu (UPS Express Plus, Express, Express Saver, Standard
    vai Expedited). Lai iegūtu detalizētu informāciju par mūsu pārvadāšanas iespējām un lai uzzinātu
    par mūsu papildu pakalpojumiem, lūdzu, sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatu.
5. Izvēlieties tabulā sūtījuma veidu (UPS Express aploksnes, dokumenti vai pakas). UPS Standard
    pakalpojumam UPS piedāvā likmes gan atsevišķām pakām, gan daudzu paku sūtījumiem.
6. Izvēlieties izmaksas, kādas ir piemērojamas jūsu sūtījuma apmaksājamam svaram un zonai.
7. Atzīmējiet visas iespējamās papildizmaksas, kā arī apmaksas par papildu pakalpojumiem.
    Papildinformāciju, lūdzu, sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatā.

Padoms laika taupīšanai
Sūtījuma kopējo maksu var noteikt arī, izmantojot UPS ‘Aprēķināt laiku un izmaksu’ (‘Calculate Time and Cost’) jūsu valsts www.ups.com vietnē.

Likmju un papildizmaksu izmaiņas
Lai nodrošinātu atbilstību jaunajām izmaksām un nodokļiem un garantētu konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu, UPS saglabā tiesības mainīt vai arī ievest jaunas likmes un piemaksas. Par to tiks sniegta informācija vismaz 10 dienas iepriekš.

2. TARIFA NOTEIKŠANA –

       SŪTĪJUMU NOSŪTĪŠANA

Kā lietot doto sadaļu

Tarifi šājā sadaļā ir piemērojami, ja nosūtīšanas izdevumus maksā nosūtītājvalsts.

Zona

Zonas noteikšanai sk. Starptautīskās zonas.

Apmaksājamais svars – maziem sūtījumiem

Apmaksājamais svars ir svars, kuru izmanto tarifa aprēķināšanai.
Iekšzemes un starptautiskajiem pakalpojumiem apmaksājamais svars būs
lielāks, salīdzinot apjoma svaru ar faktisko svaru.

Kā aprēķināt apmaksājamo svaru*

Faktiskā svara noteikšana: Izmantojiet standarta mērogu, lai noteiktu pakas
faktisko svaru. Daļskaitļus noapaļojiet līdz tuvākajam skaitlim, kas atbilst
puskilogramam.

Apjoma svara noteikšana: Daliet savas pakas izmēru (garums x platums x
augstums, noapaļojiet katru izmēru līdz nākamajam pilnajam
centimetram) kubikcentimetros ar 5000. Sk. ciparu lapas apakšējā daļā. Daļskaitļus noapaļojiet līdz tuvākajam skaitlim, kas atbilst puskilogramam.

Apmaksājamā svara noteikšana: Salīdziniet pakas faktisko svaru ar apjoma
svaru. Lielākais no šiem svariem ir uzskatāms par apmaksājamo svaru un
to ir jāizmanto tarifa aprēķināšanai.

Daudzu paku sūtījuma tarifu noteikšanai lietojiet apmaksājamo svaru
visām pakām sūtījumā.

Nodoklis

Šīs likmes neietver nekādas papildu maksas, piem.: piemaksu par piegādi attālinātās vai paplašinātās teritorijās vai jebkuriem citiem papildpakalpojumiem. Lūdzu, sk. 2020 UPS pakalpojumu rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Sūtījumu paņemšana

Lūdzu zvaniet uz UPS vietējo biroju +371 67805650, lai vienotos par
sūtījuma paņemšanu.

UPS Express aploksne

Tikai korespondencei, dokumentiem un elektroniskiem masu informācijas līdzekļiem.

Vēstules svara limits

Vēstules izmaksa ir piemērota vietējiem un starptautiskiem dokumentiem,
korespondencei un elektronisko masu informācijas līdzekļu sūtījumiem, kas nepārsniedz 0,5 kg UPS Express® aploksnē.
Dokumentu izmaksa ir piemērota vietējām, importa un eksporta vēstulēm, kuru svars pārsniedz 0,5 kg; ir vienāds, bet ne vairāk kā 2,5 kg.
Paku izmaksa ir piemērota vietējām, importa un eksporta vēstulēm, kuru svars pārsniedz 2,5 kg.

Maksimālais svars

Vienas pakas maksimālais svars ir 70 kg.

Lai noteiktu izmaksas sūtījumam, kas sastāv no vairākām pakām, kuru
kopējais svars pārsniedz 70 kg, 200 kg (UPS Standard) vai 100 kg
(UPS Expedited), sareiziniet kopējo svaru (noapaļojiet līdz nākamajam
pilnajam kilogramam) ar attiecīgo norādīto izmaksu par kilogramu.

Rēķina summa būs aprēķinātais rezultāts vai norādītā minimālā likme,
atkarībā no tā, kurš skaitlis ir lielāks.

UPS Express Plus

PIEGĀDE AGRI NO RĪTA SŪTĪJUMIEM, KURIEM PRECĪZI JĀIEVĒRO PIEGĀDES LAIKS

SŪTĪJUMA NOSŪTĪŠANAS IZMAKSAS

search UPS Express Plus

UPS Express

PIEGĀDE NĀKAMAJĀ RĪTĀ EIROPAS VALSTĪS UN PIEGĀDE NOTEIKTĀ LAIKĀ VISĀ PASAULĒ

SŪTĪJUMA NOSŪTĪŠANAS IZMAKSAS

search UPS Express

UPS Express Saver

PIEGĀDE NĀKAMĀS DARBA DIENAS LAIKĀ EIROPAS VALSTĪS UN ĀTRA PIEGĀDE VISĀ PASAULĒ

SŪTĪJUMA NOSŪTĪŠANAS IZMAKSAS

search UPS Express Saver

UPS Standard

IEPLĀNOTĀ PIEGĀDE NOTEIKTĀ DIENĀ EIROPĀ

SŪTĪJUMA NOSŪTĪŠANAS IZMAKSAS

search UPS Standard

UPS Expedited

IEPLĀNOTĀ PIEGĀDE NOTEIKTĀ DIENĀ SAŅĒMĒJVALSTĪS ĀRPUS EIROPAS

SŪTĪJUMA NOSŪTĪŠANAS IZMAKSAS

search UPS Expedited

UPS Worldwide Express Freight

Ātra palešu sūtījumu piegāde visā pasaulē
Pakalpojumiem: ‘No durvīm līdz durvīm’, Nodošana filiālē, Aizturēšana filiālē, un Nodošana & Aizturēšana filiālē

search UPS Worldwide Express Freight

UPS Worldwide Express Freight® Midday

Ātra palešu sūtījumu piegāde visā pasaulē līdz plkst. 12:00 vai 14:00
Pakalpojumiem: ‘No durvīm līdz durvīm’, Nodošana filiālē, Aizturēšana filiālē, un Nodošana & Aizturēšana filiālē

search UPS Worldwide Express Freight

Tarifa noteikšana – sūtījumu saņemšana

Kompānijas UPS sūtījuma saņemšanas izmaksu nosaka pakalpojuma līmenis, nosūtītājvalsts zona, svars un visas piemērotās papildizmaksas.

Mums ir iepriekš noteiktas fiksētas sūtījumu izmaksas EUR, lai ļautu jums izvairīties no valūtas svārstību ietekmes un plānot importēšanas izmaksas.

Kā aprēķināt sūtījuma tarifu:
1. Pārliecinieties, ka ir atrasta pareizā sadaļa. Saņemšanas izmaksas šajā sadaļā attiecas uz visiem
    ienākošajiem vietējiem un starptautiskajiem sūtījumiem, kad transportēšanas izmaksas maksā
    puse saņēmējvalstī.
2. Izmantojiet Zonu tabulas 1. sadaļā, lai noteiktu pareizo zonas numuru jūsu izejošiem sūtījumiem.
3. Nosakiet sūtījuma apmaksājamo svaru.
4. Izvēlieties pakalpojuma veida sadaļu (UPS Express, Express Saver, Standard vai Expedited).
    Lai iegūtu detalizētu informāciju par mūsu pārvadāšanas iespējām un lai uzzinātu par mūsu papildu
    pakalpojumiem, lūdzu, sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatu.
5. Izvēlieties tabulā sūtījuma veidu (UPS Express aploksnes, dokumenti vai pakas). UPS Standard
    pakalpojumam UPS piedāvā likmes gan atsevišķām pakām, gan daudzu paku sūtījumiem.
6. Izvēlieties izmaksas, kādas ir piemērojamas jūsu sūtījuma apmaksājamam svaram un zonai.
7. Atzīmējiet visas papildizmaksas, kā arī piemaksas par papildu pakalpojumiem. Papildinformāciju,
    lūdzu, sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatā.

Svarīgi
Pārliecinieties, vai nosūtītājs ir ierakstījis jūsu UPS konta numuru UPS sūtījuma nosūtīšanas dokumentos.

Pilnīga importa kontrole
UPS var paņemt jūsu sūtījumus no jebkuras vietas pasaulē. Lai uzzinātu par mūsu drošo UPS Import Control pakalpojumu, lūdzu, sk. 2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmatas Import Control & Trade Direct sadaļu.

Padoms laika taupīšanai
Jūs arī varat apskatīt sūtījuma saņemšanas izmaksas LV mājas lapā www.ups.com, sadaļā
‘Aprēķināt laiku un izmaksu’ (‘Calculate Time and Cost’).

Likmju un papildizmaksu izmaiņas
Lai nodrošinātu atbilstību jaunajām izmaksām un nodokļiem un garantētu konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu, kompānija UPS saglabā tiesības mainīt vai arī ievest jaunas likmes un piemaksas. Par to tiks sniegta informācija vismaz 10 dienas iepriekš.

3. TARIFA NOTEIKŠANA –

    SŪTĪJUMU SAŅEMŠANA

Kā lietot doto sadaļu

Tarifi šājā sadaļā ir piemērojami, ja nosūtīšanas izdevumus maksā saņēmējvalsts.

Zona

Zonas noteikšanai sk. Starptautīskās zonas.

Apmaksājamais svars – maziem sūtījumiem

Apmaksājamais svars ir svars, kuru izmanto tarifa aprēķināšanai.
Iekšzemes un starptautiskajiem pakalpojumiem apmaksājamais svars būs
lielāks, salīdzinot apjoma svaru ar faktisko svaru.

Kā aprēķināt apmaksājamo svaru

Faktiskā svara noteikšana: Izmantojiet standarta mērogu, lai noteiktu pakas
faktisko svaru. Daļskaitļus noapaļojiet līdz tuvākajam skaitlim, kas atbilst
puskilogramam.

Apjoma svara noteikšana: Daliet savas pakas izmēru (garums x platums x
augstums, noapaļojiet katru izmēru līdz nākamajam pilnajam
centimetram) kubikcentimetros ar 5000. Sk. ciparu lapas apakšējā daļā.
Daļskaitļus noapaļojiet līdz tuvākajam skaitlim, kas atbilst puskilogramam.

Apmaksājamā svara noteikšana: Salīdziniet pakas faktisko svaru ar apjoma
svaru. Lielākais no šiem svariem ir uzskatāms par apmaksājamo svaru un
to ir jāizmanto tarifa aprēķināšanai.

Daudzu paku sūtījuma tarifu noteikšanai lietojiet apmaksājamo svaru
visām pakām sūtījumā.

Nodoklis

Šīs likmes neietver nekādas papildu maksas, piem.: piemaksu par piegādi attālinātās vai paplašinātās teritorijās vai jebkuriem citiem papildpakalpojumiem. Lūdzu, sk. 2020 UPS pakalpojumu rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Sūtījumu paņemšana

Lūdzu zvaniet uz UPS vietējo biroju +371 67805650, lai vienotos par
sūtījuma paņemšanu.

UPS Express aploksne

Tikai korespondencei, dokumentiem un elektroniskiem masu informācijas
līdzekļiem.

Vēstules svara limits

Vēstules izmaksa ir piemērota vietējiem un starptautiskiem dokumentiem,
korespondencei un elektronisko masu informācijas līdzekļu sūtījumiem,
kas nepārsniedz 0,5 kg UPS Express® aploksnē.
Dokumentu izmaksa ir piemērota vietējām, importa un eksporta vēstulēm,
kuru svars pārsniedz 0,5 kg; ir vienāds, bet ne vairāk kā 2,5 kg.
Paku izmaksa ir piemērota vietējām, importa un eksporta vēstulēm, kuru
svars pārsniedz 2,5 kg.

Maksimālais svars

Vienas pakas maksimālais svars ir 70 kg.

Lai noteiktu izmaksas sūtījumam, kas sastāv no vairākām pakām, kuru
kopējais svars pārsniedz 70 kg, 200 kg (UPS Standard) vai 100 kg
(UPS Expedited), sareiziniet kopējo svaru (noapaļojiet līdz nākamajam
pilnajam kilogramam) ar attiecīgo norādīto izmaksu par kilogramu.

Rēķina summa būs aprēķinātais rezultāts vai norādītā minimālā likme,
atkarībā no tā, kurš skaitlis ir lielāks.

UPS Express

PIEGĀDE NĀKAMAJĀ RĪTĀ EIROPĀ UN PIEGĀDE NOTEIKTĀ LAIKĀ VISĀ PASAULĒ

SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS IZMAKSAS

search UPS Express

UPS Express Saver

PIEGĀDE NĀKAMĀS DARBA DIENAS LAIKĀ EIROPĀ UN ĀTRA PIEGĀDE VISĀ PASAULĒ

SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS IZMAKSAS

search UPS Express Saver

UPS Standard

IEPLĀNOTĀ PIEGĀDE NOTEIKTĀ DIENĀ EIROPĀ

SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS IZMAKSAS

search UPS Standard

UPS Expedited

IEPLĀNOTĀ PIEGĀDE NOTEIKTĀ DIENĀ NO SAŅĒMĒJVALSTĪM ĀRPUS EIROPAS

SŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS IZMAKSAS

search UPS Expedited

UPS Pārvadāšanas noteikumi
(UPS Terms and Conditions of Carriage)

Šī ir spēkā esošā versija šīs rokasgrāmatas iespiešanas dienā. Jaunākā versija, kas vienmēr ir piemērojama jauniem sūtījumiem, ir atrodama UPS mājas lapā www.ups.com vai saņemama UPS birojā.

1. Ievads
A. Šie noteikumi (“noteikumi”) veido pamatu, saskaņā ar kuru UPS transportē pakas, dokumentus un aploksnes (“pakas”). Šos noteikumus papildina spēkā esošās UPS pakalpojumu rokasgrāmatas un cenrāži (“Rokasgrāmatas”). Rokasgrāmatas satur svarīgu informāciju par UPS pakalpojumiem un tās ir jāizlasa nosūtītājam, jo tās veido daļu no UPS un nosūtītāja līguma.

B. Termins “UPS” nozīmē un nosūtītājs noslēdz šo līgumu ar UPS pakalpojumu pilnvaroto pārstāvi vai UPS uzņēmumu, ja tāds pastāv, tajā valstī, kurā sūtījums ir nodots nosūtīšanai, un ar kuru var sazināties, izmantojot arī adresi 5 Avenue Ariane, 1200 Brisele, Beļģija (lai gan tā pati par sevi nav uzskatāma par domicilu vai izvēli jurisdikcijai jebkurā tiesā). Šī sabiedrība ir arī (pirmais) preču pārvadātājs paragrāfā C norādīto konvenciju mērķiem.

C. Ja aviopārvadājumi ietver piegādes vietu vai pieturvietu ārpus izcelsmes valsts, var tikt piemērota Varšavas konvencija. Varšavas konvencija nosaka un vairumā gadījumu ierobežo pārvadātāju atbildību attiecībā uz kravas zudumiem, bojājumiem vai aizkavētu piegādi. (Šajos noteikumos ar frāzi “Varšavas konvencija” tiek apzīmēti: (i) 1929. gada 12. oktobrī Varšavā parakstītā Konvencija par noteiktu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju vai (ii) šo Konvenciju ar tajā izdarītajiem grozījumiem vai papildinājumiem saskaņā ar kādu protokolu vai papildu konvenciju, vai (iii) 1999. gada Monreālas konvenciju atkarībā no tā, kura ir piemērojama.) Neskatoties uz jebkuru pretrunīgu normu, uz starptautiskajiem autopārvadājumiem var attiecināt noteikumus, kas ir ietverti 1956. gada 19. maijā Ženēvā parakstītajā Konvencijā par starptautisko autopārvadājumu līgumu (“CMR konvencija”).

D. Sūtījumu var nosūtīt, izmantojot dažādas starpposma apstāšanās vietas, kuras UPS uzskata par piemērotām, UPS var iesaistīt apakšuzņēmējus pakalpojumu un līgumu izpildē gan savā vārdā, gan arī savu palīgu, aģentu un apakšuzņēmēju vārdā, katram no tiem iegūstot šajos noteikumos paredzētās tiesības.

E. Šajos noteikumos “pavadzīme” nozīmē atsevišķu UPS pavadzīmi/preču pavadzīmi vai ierakstus, kas ir veikti tajā pašā datumā attiecībā uz to pašu adresi un to pašu pakalpojuma līmeni sūtījuma pieņemšanas reģistrā.

Visas pakas, kas ir norādītas pavadzīmē, uzskatāmas par vienu sūtījumu. „Nosūtītājs” var būt persona, kura nodod sūtījumu UPS, vai saņēmējs, vai trešā persona, kura pasūta sūtījumu, atkarībā no piedāvātā pakalpojuma.

2. Pakalpojuma apjoms
Ja vien nav bijusi noruna par kādiem īpašiem pakalpojumiem, un saskaņā ar šiem noteikumiem, UPS sniedzamais pakalpojums ir ierobežots ar sūtījuma pieņemšanu, transportēšanu, muitošanu, ja piemērojams, un piegādi. Nosūtītājs atzīst, ka sūtījumi transportēšanas mērķiem tiks apvienoti ar citu nosūtītāju sūtījumiem un ka UPS var nepārzināt individuālo sūtījumu ienākšanu un iziešanu no apstrādes centriem.

UPS nav sabiedrisks kravas pārvadāšanas uzņēmums un saglabā tiesības uz pilnīgu rīcības brīvību attiecībā uz atteikšanos pārvadāt kādu paku, kas ir iesniegta transportēšanai.

3. Pārvadāšanas noteikumi
Šajā sadaļā ir izklāstīti dažādi ierobežojumi un nosacījumi, kas attiecas uz UPS veiktajiem paku pārvadājumiem. Tāpat ir sniegti paskaidrojumi par to, kādas sekas ir nosūtītājam, kas iesniedz pārvadāšanai šeit noteiktajām prasībām neatbilstīgas pakas.

3.1 Pakalpojuma ierobežojumi un nosacījumi

Pakām ir jābūt saskaņā ar paragrāfos (i) līdz (iv) minētajiem ierobežojumiem, kas uzskaitīti zemāk.

(i) Pakas nedrīkst būt smagākas par 31,5 kilogramiem (vai 70 mārciņām) vai 70 kilogramiem (vai 150 mārciņām) (atkarībā no valsts, kurā sūtījums tiek nodots UPS pārvadāšanai, kā arī piegādes vietas valsts, kā norādīts Rokasgrāmatās), un nedrīkst būt garākas par 274 centimetriem (vai 108 collām) vai nedrīkst būt lielākas par 400 centimetriem (vai 158 collām), apvienojot garumu un apkārtmēru.

(ii) Nevienas pakas vērtība nedrīkst pārsniegt 50 000 USD ekvivalentu vietējā valūtā. Bez tam tādu juvelierizstrādājumu un pulksteņu vērtība, kas nav tērpu juvelierizstrādājumi un pulksteņi, vienā atsevišķā pakā nedrīkst pārsniegt 500 USD ekvivalentu vietējā valūtā.

(iii) Pakas nedrīkst saturēt nevienu no Rokasgrāmatās norādītajiem aizliegtajiem priekšmetiem, ieskaitot (bet neaprobežojoties ar) sevišķas vērtības priekšmetiem (piem.: tādiem kā mākslas darbi, senlietas, dārgakmeņi, pastmarkas, unikāli izstrādājumi, zelts un sudrabs), naudu vai maksāšanas līdzekļiem (piem.: čeki, valūta, obligācijas, krājkases grāmatiņas, iepriekš apmaksātas kredītkartes, akciju sertifikāti vai citi vērtspapīri), šaujamieročus un bīstamas preces.

(iv) Pakas nedrīkst ietvert preces, kas var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku dzīvību vai transporta līdzekļus, vai kas varētu citādā veidā notraipīt vai sabojāt citas UPS transportētās preces, vai kuru transportēšana, eksports vai imports ir aizliegts ar piemērojamo likumdošanu.

Nosūtītājs ir atbildīgs par pavadzīmē ietverto datu precizitāti un pilnīgumu un par to, lai tiktu nodrošināts, ka visās pakās ir sniegta adekvāta kontaktinformācija par pakas nosūtītāju un saņēmēju un ka tās ir iepakotas, marķētas un nodrošinātas ar uzlīmēm, to saturs ir aprakstīts un klasificēts, un tām ir pievienota dokumentācija, kāda (atkarībā no sūtījuma) ir nepieciešama, lai tās būtu piemērotas transportēšanai un atbilstu Rokasgrāmatās un piemērojamā likumdošanā noteiktajām prasībām. Ja vien pavadzīmē vai citā piemērojamā UPS nosūtīšanas dokumentācijā nav skaidri norādīts atšķirīgs pakalpojuma līmenis, sūtījumi tiks izpildīti saskaņā ar “Ekspress” pakalpojumu līmeni (ja pieejams izvēlētajai piegādes vietai) un attiecīgi tiks aprēķinātas visas piemērojamās maksas. Nosūtītājs garantē, ka visas pārvadāšanai saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegtās pakas atbilst paragrāfos (i) līdz (iv) iepriekš minētājiem ierobežojumiem, un viņš (individuāla nosūtītāja gadījumā) vai uzticams viņa vai personas, kura nodod sūtījumu UPS, nodarbināts personāls ir sagatavojis drošās telpās, un tās ir bijušas aizsargātas no nepiederošu personu ietekmes laikā, kad ir notikusi paku sagatavošana, glabāšana un transportēšana uz UPS. UPS paļaujas uz šo garantiju, pieņemot pārvadāšanai jebkuru paku saskaņā ar šiem noteikumiem. Netiek pārvadātas nekādas citas pakas.

3.2 Preces, kuras ātri bojājas un kurām jānodrošina noteikta temperatūra, tiks transportētas, ja nosūtītājs piekrīt tam, ka tas notiek uz viņa paša risku. UPS nenodrošina speciālu šādu paku aprūpi.

3.3 Pārvadāšanas atteikums un atlikšana

(i) Ja UPS konstatē, ka paka neatbilst iepriekš norādītajiem ierobežojumiem vai nosacījumiem vai ka jebkurš pēcapmaksas pavadzīmē norādītais pēcapmaksas lielums pārsniedz limitus, kas ir norādīti 8. paragrāfā, UPS var atteikties transportēt attiecīgo paku (vai sūtījumu, kurā tā ietilpst) un, ja pārvadāšanas process jau ir sācies, UPS var atlikt pārvadāšanu un aizturēt paku vai sūtījumu izsniegšanai pēc nosūtītāja rīkojuma.

(ii) UPS var atlikt pārvadāšanu, ja nav izdevies piegādāt sūtījumu gadījumos, ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu, ja nav iespējams izpildīt piegādi nepareizas adreses dēļ (ja ir izmantoti visi saprātīgie līdzekļi, lai noskaidrotu pareizo adresi) vai tāpēc, ka pareizā adrese ir citā valstī, nevis tajā, kas ir norādīta uz pakas vai pavadzīmē, vai ja nav iespējams saņemt piegādes brīdī maksājamo summu no saņēmēja.

(iii) Gadījumos, kad UPS ir tiesīgs atlikt pakas vai sūtījuma pārvadāšanu, tam ir arī tiesības pēc saviem ieskatiem to atgriezt nosūtītājam.

3.4 Nosūtītājam ir jāapmaksā un jāatlīdzina UPS jebkādas saprātīgas izmaksas un izdevumus (arī preču glabāšanu) segšanu, kas radušies UPS, jebkādus ciestus zaudējumus, nodokļus un muitas nodevas un visas prasības pret UPS sakarā ar to, ka (i) paka neatbilst kādiem no augstāk 3.1. paragrāfā minētajiem ierobežojumiem, nosacījumiem vai apliecinājumiem, (ii) sakarā ar kādu pārvadāšanas atteikumu vai atlikšanu vai UPS veiktu pakas vai sūtījuma (vai tās daļas) atpakaļnosūtīšanu, kura atļauta 3. paragrāfā, vai (iii) nosūtītājs neievēro šos noteikumus. Pakas vai sūtījuma (vai tā daļas) atpakaļnosūtīšanas gadījumā nosūtītājs tāpat ir atbildīgs par atpakaļnosūtīšanas transporta izmaksu segšanu saskaņā ar spēkā esošajiem UPS komerctarifiem.

3.5 Ja nosūtītājs iesniedz UPS paku, kura neatbilst kādam no iepriekš 3.1. paragrāfā minētajiem ierobežojumiem vai nosacījumiem bez skaidras rakstiskas UPS piekrišanas, UPS nesedz nekādus zaudējumus, kuri nosūtītājam varētu rasties sakarā ar to, ka UPS pārvadā šādu paku (neraugoties uz to, ka neatbilstība ir izraisījusi vai veicinājusi zaudējumu rašanos un neņemot vērā jebkādu UPS nolaidību, izņemot apzinātu pārkāpumu, vai tā darbinieku, līgumdarbinieku vai pārstāvju jebkādu nolaidību, ieskaitot apzinātu pārkāpumu), un, ja UPS atliek pārvadājumu šajos noteikumos minēta iemesla dēļ, nosūtītājam nav tiesību uz jebkādu tā samaksāto pārvadāšanas izdevumu atmaksu.

3.6 Ja pēc pakas vai sūtījuma pārvadāšanas atlikšanas saskaņā ar šiem noteikumiem, UPS nespēj saprātīgā laikā saņemt nosūtītāja norādījumus par rīcību ar paku vai sūtījumu, vai identificēt nosūtītāju vai kādu citu personu, kurai ir tiesības uz precēm (arī pēc tam, kad, paka ir atvērta, ja tas nepieciešams), UPS ir tiesības likvidēt vai pārdot paku vai sūtījumu, vadoties pilnībā pēc saviem ieskatiem. No šādiem pārdošanas ienākumiem vispirms tiek segtas visas maksas, izmaksas vai izdevumi (ieskaitot procentus), kas ir radušies sakarā ar paku vai sūtījumu vai citādi saistībā ar attiecīgo nosūtītāju. Jebkāds atlikums tiks turēts izmaksai pēc nosūtītāja norādījuma.

3.7 Ja likums nenosaka citādi, UPS saglabā tiesības, bet tas nav UPS pienākums, jebkurā laikā atvērt un pārbaudīt vai skenēt ar rentgenstarojuma palīdzību ikvienu paku, kas tam ir nodota transportēšanai.

4. Muitošana
Ja pakai ir nepieciešama muitošana, nosūtītājam ir pienākums šim mērķim sniegt, vai nodrošināt, ka saņēmējs sniegs, UPS pilnīgu un precīzu dokumentāciju, kamēr UPS, ja vien nav sniegts citāds rīkojums, darbosies no nosūtītāja vai saņēmēja vārda, rēķina un riska muitas formalitāšu nokārtošanā.

Tādiem sūtījumiem, kuru nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas vienā muitas zonā, UPS kārto muitas formalitātes tikai tad, ja ir dots šāds norādījums. Nosūtītājs arī piekrīt tam, ka UPS var tikt uzskatīts par pakas vai sūtījuma saņēmēju, tikai un vienīgi nolūkā nozīmēt muitas brokeri izpildīt jebkādas muitas formalitātes ciktāl atļauts, saskaņā ar likumiem.

5. Norēķini
5.1 Pārvadāšanas un citu pakalpojumu cenas ir norādītas Rokasgrāmatās un, ja vien nav samaksātas pirms sūtījuma nosūtīšanas, visas maksas jāsamaksā 7 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas vai tādā citā periodā, par kādu nosūtītājs un UPS vienojušies rakstveidā. UPS ir tiesības pārbaudīt pakas faktisko un/vai apjoma svaru un, ja tas ir lielāks par deklarēto svaru, piestādīt rēķinu uz šī pamata. Ja vien nav pierādīts pretēji, rēķins šim mērķim tiks uzskatīts par saņemtu trīs darba dienu laikā pēc rēķina datuma.

5.2 Ja a) no UPS tiek pieprasīts samaksāt kādus nodokļus vai nodevas nosūtītāja, saņēmēja vai trešās puses vārdā, b) izvēlētā rēķinu samaksas kārtība paredz, ka jebkādus izdevumus sedz saņēmējs vai trešā puse, vai c) ir uzlikti vai radušies kādi nodokļi, nodevas, sodi, maksas vai izdevumi valsts iestāžu rīcības rezultātā pamatoti vai nepamatoti, vai radušies UPS jebkuru apstākļu dēļ, tai skaitā ja nosūtītājs vai saņēmējs nav nodrošinājis pareizu informāciju un dokumentāciju vai nav pievienojies jebkādas atļaujas, vai licences, kas ir nepieciešamas saistībā ar pārvadāšanu, nosūtītājs nesis solidāru atbildību kopā ar saņēmeju un trešo pusi, ka arī neatkarīgu atbildību par tādām summām.

Katrā gadījumā, kur izvēlēta norēķinu opcija norāda, ka rēķinu ir jāmaksā, vispirms, saņēmējam vai citai trešajai pusei, UPS (neierobežojot nosūtītāja līgumā noteikto atbildību par samaksu) sākotnēji pieprasīs attiecīgo samaksu no saņēmēja un/vai trešās puses. Ja jebkādas iepriekš minētas puses nekavējoties nesamaksā UPS attiecīgo summu pilnā apmērā, tad nosūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma būs pienākums šo summu samaksāt. Jebkurā citā gadījumā nosūtītājs apņemas samaksāt UPS minētās summas pēc pirmā pieprasījuma. UPS nav pienākuma atsevišķi celt prasību pret saņēmēju vai trešo pusi par samaksas veikšanu.

5.3 Jebkādai UPS saņemamai summai, kuras maksājuma termiņš nokavēts, tiks piemērots līgumsods 2% apmērā virs starpbanku vienas nakts (overnight) procentu likmes, kura tiek noteikta pakas nodošanas UPS pārvadāšanai valstī maksājuma termiņā, līgumsoda aprēķinam sākoties no maksājuma termiņa līdz datumam, kurā UPS saņem maksājumu pirms vai pēc sprieduma. Papildus UPS saglabā tiesības iekasēt kavētā maksājuma administrēšanas maksu, kuras maksimālais apmērs ir ekvivalents 40 EUR vietējā valūtā par katru rēķinu.

5.4 Ja nosūtītājs, saņēmējs vai kāda cita puse nav samaksājusi kādu naudas summu saskaņā ar šiem noteikumiem, UPS var aizturēt jebkādu tā pārvadāšanā esošu paku, kamēr nav saņemts maksājums pilnā apmērā, vai var pārdot šādas pakas un izmantot iegūto naudu, lai segtu parādu, ievērojot piemērojamo vietējo likumdošanu. Attiecībā uz jebkurām summām, kas šādi paliek neapmaksātas, samaksas pienākums saglabājas.

5.5. Rokasgrāmatā noteiktās UPS pārvadājumu cenas ir aprēķinātas vienīgi tādu paku pārvadājumiem, kuru vērtība vietējā valūtā nepārsniedz 50 000 USD (vai citas piemērojamās vērtības, ja tā ir zemāka) ekvivalentu. Gadījumā, ja UPS uzzina, ka bez skaidras rakstiskas UPS piekrišanas ir pārvadājis paku, kas pārsniedz šo vērtību, tad papildus citādi piemērojamajām cenām un maksām un jebkādām citām kompensācijām saskaņā ar šiem noteikumiem ir piemērojama papildu maksa, kas atbilst 5% no pakas vērtības, kura pārsniedz 50 000 USD.

6. Pakalpojuma izpildes pārtraukšana
Ja UPS nespēj sākt vai turpināt nosūtītāja pakas pārvadāšanu tāda iemesla dēļ, kas ir ārpus UPS kontroles, netiks uzskatīts, ka UPS pārkāpis savu vienošanos ar nosūtītāju, un UPS veiks visas darbības, kas ir saprātīgi iespējamas attiecīgajos apstākļos, lai sāktu vai turpinātu pārvadāšanu. Piemēri tādiem gadījumiem, kas ir ārpus UPS kontroles, ir gaisa pārvadājumu vai autopārvadājumu pārtraukums, ko izraisījuši slikti laika apstākļi, ugunsgrēks, plūdi, karš, karadarbība, pilsoņu nemieri, valdības vai citu varas iestāžu (tai skaitā, bez ierobežojuma, – muitas) darbība, kā arī darba strīdi vai saistības, kas ietekmē UPS vai kādu citu pusi.

7. Naudas atmaksas garantija
Attiecībā uz dažiem pakalpojumiem un piegādes vietām UPS piedāvā naudas atmaksas garantiju par nosūtīšanas maksām. Detalizēta informācija par tās piemērojamību, noteikumiem un nosacījumiem, un attiecīgo piegādes un vēlāko pieņemšanas laiku attiecīgajam pakalpojumam un piegādes vietai ir norādīta Rokasgrāmatās un UPS mājas lapā (www.ups.com), katrā gadījumā saskaņā ar spēkā esošo redakciju laikā, kad preces tiek pieņemtas pārvadāšanai, par kuru var pārliecināties arī sazinoties ar nosūtītāja atrašanās vietas vietējo UPS zvanu apkalpošanas dienestu. Lai novērstu jebkādus pārpratumus, UPS atbildība saistībā ar naudas atmaksas garantiju ir ierobežota ar iepriekš minēto, un garantija citādi nerada nekāda veida apņemšanos vai apliecinājumu, ka sūtījums tiks piegādāts līdz kādam konkrētam laikam.

8. Pēcmaksas (COD) pakalpojums
Noteiktām piegādes vietām, kuras var uzzināt UPS vietējā zvanu apkalpošanas dienestā, UPS piedāvā pēcmaksas pakalpojumu par papildu maksu, kas ir norādīta Rokasgrāmatās. Ja nosūtītājs izmanto šo pakalpojumu, ievērojot zemāk minētos noteikumus (tai skaitā tos, kas ir saistīti ar valūtas konvertāciju), UPS nosūtītāja vārdā iekasēs pavadzīmē norādīto pēcmaksas summu (COD).

Pēcmaksas (COD) summas jānorāda pavadzīmē vai nu EUR, vai, ja atšķiras, piegādes vietas valsts valūtā. Ja kādas no pavadzīmē norādītajām pēcmaksas summām, kuras ir iekasētas no saņēmēja un/vai samaksājamas nosūtītājam, ir atšķirīgās valūtās, UPS tiesīgs veikt konvertāciju pēc UPS saprātīgi noteikta valūtas maiņas kursa.

UPS neuzņemas atbildību par jebkādiem valūtas maiņas riskiem.

8.1 Skaidras naudas Pēcmaksa – ja saskaņā ar piemērojamām UPS vadlīnijām pavadzīmē ir noteikts, ka UPS ir tiesīgs pieņemt tikai skaidru naudu, UPS pieņems tikai skaidru naudu piegādes vietas valsts valūtā. Gadījumos, kad iekasējama skaidra nauda, šādā formā nosūtītāja vārdā maksimāli iekasējamā summa nedrīkst pārsniegt 5 000 USD ekvivalentu vietējā valūtā vienam saņēmējam vienā dienā. Tomēr, neraugoties uz iepriekš minēto noteikumu, maksimāli skaidrā naudā iekasējamā attiecīgā summa vienam saņēmējam vienā dienā nosūtītāja vārdā par pēcmaksas sūtījumiem, kuru saņēmēji atrodas sekojošās valstīs, ir: Latvijā: EUR 1 500; Beļģijā: EUR 3 000; Spānijā: EUR 2 499; Grieķijā: EUR 500; Portugālē: EUR 1 000; Itālijā: EUR 1.999,99; Francijā: EUR 1 000; Rumānija: RON 10 000 (privātpersonām), RON 5 000 (uzņēmumiem); Zviedrijā: SEK 3 000; Polijā: PLN 15 000. Turpmāki ierobežojumi var tikt piemēroti no laika uz laiku atsevišķās valstīs; informācija par šādiem ierobežojumiem tiks norādīta Rokasgrāmatā vai UPS mājas lapā (www.ups.com)

Ja nosūtītājs nosaka pēcmaksas summu, kas pārsniedz šos limitus, UPS automātiski ir pilnvarota pieņemt čekus par visu vai jebkādu daļu no šīs summas.

8.2 Pēcmaksa čekos – ja pavadzīmē nav skaidri (un saskaņā ar piemērojamām UPS vadlīnijām) norādīts, ka UPS ir jāpieņem tikai skaidra nauda, UPS var pieņemt maksājumu vai nu skaidrā naudā (attiecas 8.1. punktā norādītie ierobežojumi) vai jebkāda veida čekos, kas ir izrakstīti uz nosūtītāja vārdu un tiek atzīti sūtījuma piegādes vietas valstī. Gadījumos, kad UPS pieņem čekus, maksimālā jebkurā formā iekasējamā naudas summa nedrīkst pārsniegt 50 000 USD (vai citas piemērojamas vērtības, ja tā ir zemāka) ekvivalentu vienai pakai. Ja UPS ir tiesīga pieņemt čeku, tā var pieņemt čeku, kas ir izrakstīts vai nu EUR, vai, ja atšķiras, piegādes vietas valsts vietējā valūtā.

8.3 Pieņemto pēcmaksas summu maksājums – ja UPS iekasē skaidru naudu, UPS samaksās nosūtītājam ekvivalentu naudas summu tās valsts vietējā valūtā, kurā sūtījums ir ticis iesniegts UPS transportēšanai. UPS var veikt šādus pēcmaksas summu maksājumus vai nu ar naudas pārvedumu uz jebkuru nosūtītāja UPS norādītu bankas kontu, vai izsniedzot čeku uz nosūtītāja vārda.

Visi čeki uz nosūtītāja vārda, kurus ir izrakstījis UPS saskaņā ar iepriekš minēto, vai arī ir izrakstījis saņēmējs un pieņēmis UPS saskaņā ar 8.2. punktu, var tikt nosūtīti nosūtītājam ar parasto pastu uz nosūtītāja paša risku vai nodoti nosūtītājam vai kādai citai personai, kurai varētu būt tiesības pieņemt čekus nosūtītāja vārdā.

8.4 Ja nosūtītājs nav saņēmis pēcmaksas summas, nosūtītājam tas jāpaziņo UPS 45 dienu laikā no attiecīgās pakas piegādes datuma.

8.5 Nosūtītājs aizsargās un kompensēs UPS pret visiem zaudējumiem, izdevumiem vai jebkādām prasībām pret UPS no saņēmēja vai trešās puses, kas cēlušās tāpēc, ka UPS nepiegādā paku, jo saņēmējs nesamaksā pēcmaksas summu attiecīgajā formā vai atsakās pieņemt paku.

8.6 UPS atbildība attiecībā uz iekasējamo naudas summu nedrīkst pārsniegt piemērojamo maksimālo iekasējamo summu saskaņā ar šiem noteikumiem vai pēcmaksas summu, kas ir norādīta pavadzīmē, atkarībā no tā, kura ir mazāka. Turklāt pēcmaksas summa nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt preču vērtību to piegādes vietas valstī kopsummā ar piemērojamām pārvadāšanas maksām. Lai novērstu jebkādus pārpratumus, pēcmaksas summa nerada vērtības deklarāciju 9.4. paragrāfa mērķiem vai citādi, un tāpēc neietekmē UPS atbildību saistībā ar jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai aizkavēšanos attiecībā uz pašām precēm.

UPS neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu saņēmēja negodīgu vai krāpniecisku darbību, kas ietver, bet neaprobežojas tikai ar, viltota čeka iesniegšanu vai tāda čeka iesniegšanu, kurš nevar tikt iekasēts, vai kuru saņēmējs ir nepareizi aizpildījis.

9. Atbildība
9.1 Gadījumā, ja tiek piemērotas Varšavas vai CMR konvencijas vai kādi nacionālie likumi, kuri ievieš attiecīgajā jurisdikcijā šīs konvencijas (ērtības labad turpmāk – konvenciju noteikumi), vai ja (un līdz apmēram, kurā) piemēro citus imperatīvus nacionālos likumus, UPS atbildība tiek noteikta un ierobežota saskaņā ar šiem piemērojamiem noteikumiem.

9.2 Gadījumā, ja konvenciju noteikumi vai citi imperatīvie nacionālie likumi netiek piemēroti, UPS uzņemas atbildību vienīgi par saprātīgas rūpības un prasmju trūkumu, un UPS atbildību nosaka tikai un vienīgi saskaņā ar šiem noteikumiem, un (izņemot vienīgi miesas bojājumu vai nāves gadījumus) tiek ierobežota ar pierādītiem zaudējumiem apmērā līdz EUR 85,00 par katru sūtījumu, ja vien nosūtītājs nav deklarējis lielāku vērtību saskaņā ar 9.4. paragrāfu zemāk.

9.3 Ja prasītājs (vai kāda persona, no kuras viņš iegūst prasījuma tiesības) ir izraisījis vai ir līdzvainīgs sūtījuma vai pakas zaudējumā, bojājumā vai aizkavēšanā, jebkāda atbildība, ko šajā sakarā uzņemas UPS (ierobežotā apmērā, kā norādīts augstāk), var tikt ierobežota vai atbrīvota saskaņā ar likumu, kurš piemērojams šādai līdzvainībai.

9.4 Ievērojot 9.5. paragrāfa noteikumus, nosūtītājs var iegūt tiesības uz lielāku atbildības limitu, nekā UPS ir paredzējis augstāk minētajā 9.2. paragrāfā vai nekā var būt paredzēts konvenciju noteikumos vai imperatīvajos nacionālajos likumos. Nosūtītājs to var panākt, deklarējot pavadzīmē augstāku vērtību un samaksājot papildmaksu atbilstoši Rokasgrāmatu noteikumiem. Ja nosūtītājs deklarē augstāku vērtību pārvadāšanai un samaksā piemērojamo maksu, UPS atbildība tiek ierobežota ar pierādītajiem zaudējumiem, taču ne vairāk kā par attiecīgi deklarēto summu. Attiecīgo preču vērtība nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt 3.1 (ii) paragrāfā norādītos ierobežojumus.

9.5 Izņemot gadījumā, ja konvenciju noteikumos vai citos imperatīvajos nacionālajos likumos ir paredzēts citādi, UPS neuzņemas atbildību par tīri ekonomiskiem zaudējumiem, piem.: maksu par alternatīviem transportēšanas līdzekļiem, negūto peļņu, biznesa iespējas zudumu vai ieņēmumu zaudējumus dēļ nespējas priekšmetu izmantot, kas radušies sakarā ar kāda sūtījuma vai pakas zudumu, bojājumu vai kavētu piegādi, neatkarīgi no tā vai attiecīgajam sūtījumam ir vai nav bijusi deklarēta vērtība saskaņā ar 9.4. paragrāfa noteikumiem.

UPS nav atbildīgs par iepakojuma bojājumu vai zaudējumu.

10. Piegāde
UPS var piegādāt sūtījumu saņēmējam vai jebkurai citai personai, kurai varētu būt tiesības pieņemt sūtījuma piegādi saņēmēja vārdā (piem.: personas, kuras atrodas tajās pašās telpās, kurās saņēmējs).
Gadījumā ja tādas personas nav pieejamas, sūtījums var tikt atstāts saņēmēja pastkastītē, ja iespējams, vai piegādāts kaimiņam, ja nosūtītājs nav izslēdzis šādas piegādes iespējas, izmantojot piemērojamo papildu pakalpojumu. Saņēmējs tiek informēts par jebkādu alternatīvu piegādes veidu (vai pārvirzīšanu uz UPS Access Point®) zīmītē, kas atstāta viņu dzīves vai darba vietā.

Neraugoties uz iepriekšējo apakšpunktu un ja nav citas vienošanās ar nosūtītāju, UPS var piemērot alternatīvu piegādes veidu, kādu saņēmējs izvēlējās, saskaņā ar UPS My Choice® pakalpojumu noteikumiem vai jeb kādu citu vienošanās starp UPS un saņēmēju. Šādi alternatīvi piegādes veidi ietver bez ierobežojumiem: pakas piegādes pārvīrzīšanu uz alternatīvo adresi (iekļauj UPS Access Point), atļauju kurjeram atstāt paku saņēmēja telpās/teritorijā, nosūtītāja izvēlēto pakalpojuma mainīšanu un piegādes laika pārplānošanu. Nosūtītājs arī piekrīt, ka saņēmējs var saņemt pakas piegādes informāciju. Nosūtītājs skaidri atsakās no jebkādām prasībām pret UPS, kas var rasties sakarā ar to, ka UPS veica jebkādus tādus saņēmēja sniegtos norādījumus. UPS var izmantot elektronisko aprīkojumu, lai iegūtu apstiprinājumu par piegādi ar pierādījuma spēku, un nosūtītājs apņemas neiebilst UPS, ja tas balstās uz šāda apstiprinājuma izdruku, uz tāda pamata, ka attiecīgā informācija ir iegūta un saglabāta elektroniskajā formā.

Izņemot gadījumā, ja konvencijas noteikumi vai citi imperatīvie nacionālie likumi nosaka citādi, UPS neuzņemas pienākumus ne pie kādiem apstākļiem atlikt pārvadājumu, pāradresēt piegādi (vai nu citam saņēmējam vai uz citu adresi, kas atšķiras no pavadzīmē norādītajiem datiem) vai pakas atpakaļnosūtīšanu nosūtītājam un, ja gadījumā UPS ir nesekmīgi mēģinājis veikt kādu no šīm darbībām, tas neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem ar to saistītiem zaudējumiem.

11. Datu aizsardzība
11.1 UPS ir tiesīgs apstrādāt nosūtītāja vai saņēmēja sniegtos datus, saistītos ar UPS pārvadājumiem, pārsūtīt šādus datus citiem UPS grupas uzņēmumiem un UPS pārstāviem, tājā skaitā citās valstīs, kurās var nebūt tāds pats datu aizsardzības līmenis kā valstī, kurā sūtījums ir iesniegts UPS pārstāvim pārvadāšanai, un apstrādāt tos tur tādos gadījumos un apmērā, ja šāda nodošana un apstrāde šādās valstīs ir nepieciešama, lai nodrošinātu saskaņotos pārvadāšanas pakalpojumus. Nosūtītājs garantē, ka viņš (i) saņēma personas datus, kurus nosūtītājs iesniedza UPS pārvadāšanas veikšanai, likumīgi, (ii) ir tiesīgs sniegt šādus datus kompānijai UPS tādos gadījumos un apmērā, ja šāda nodošana un apstrāde šādās valstīs ir nepieciešama, lai nodrošinātu saskaņotos pārvadāšanas pakalpojumus, un (iii) saņēma īpašu informatīvu piekrišanu no tāda saņēmēja par to, ka UPS var sūtīt saņēmējam elektroniskus vai citu veidu paziņojumus, saistītos ar saskaņotajiem pārvadāšanas pakalpojumiem. UPS izmanto nosūtītāja iesniegtos personas datus, saskaņā ar UPS Privātuma paziņojumu publicēto UPS tīmekļa vietnē http://www.ups.com/content/lv/lv/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Turklāt, nosūtītājs garantē, ka viņam ir īpaša informatīva piekrišana no saņēmēja, ka UPS var izmantot saņēmēja personas datus saskaņā ar iepriekš minēto UPS Privātuma paziņojumu redakcijā, kas ir spēkā sūtījuma saņemšanas dienā, attiecībā uz lietošanu citāda veidā kā norādīts iepriekš 11.1. paragrāfā.

12. Sūdzību izskatīšanas procedūra – noilgums
Visas prasības pret UPS jāiesniedz rakstveidā, līdzko tas saprātīgi iespējams un visādā ziņā 14 dienu laikā no saņemšanas gadījumos, kad konstatēti bojājumi (tai skaitā sūtījuma daļējs zaudējums); 21 dienas laikā no dienas, kad preces nodotas personai, kurai ir tiesības uz saņemšanu, preces kavētas piegādes gadījumā; un preču zaudējuma gadījumā 60 dienu laikā no to iesniegšanas UPS. Turklāt, visiem pret UPS vērstajiem prasījumiem saistībā ar jebkādu sūtījumu iestājas noilgums un, laikam paejot, tie izbeidzas, ja nav sākta tiesvedība un UPS par to nav sniegts rakstisks paziņojums astoņu mēnešu laikā pēc attiecīgu preču piegādes vai tad, ja piegāde nav notikusi, astoņu mēnešu laikā no piegādei paredzētā datuma. Šie noteikumi neietekmē nekādas nosūtītāja tiesības, kuras tam var būt piešķirtas saskaņā ar konvenciju noteikumiem vai citiem imperatīviem nacionālajiem likumiem.

13. Pilns līgums un tā daļas
UPS nodoms ir, ka visi līguma starp UPS un nosūtītāju noteikumi ir ietverti šajā dokumentā un Rokasgrāmatās. Ja nosūtītājs vēlas izmantot kādu atkāpi no šiem nosacījumiem, nosūtītājam ir jāgādā, ka šāda atkāpe ir noformēta rakstveidā un tā parakstīta gan nosūtītāja, gan UPS vārdā pirms UPS pieņem sūtījumu pārvadāšanai. Ja kāda no šo noteikumu daļām nav spēkā vai nav īstenojama, tas neietekmē jebkuras citas daļas spēkā esamību vai piemērošanu.

14. Valdošā likumdošana
Šiem noteikumiem piemēro tās valsts likumdošanu, kurā sūtījums ir iesniegts UPS pārvadāšanai.

2020 UPS Pakalpojumu rokasgrāmata, LATVIJA

Saturs:

1. SADAĻA
ATBILSTOŠĀ PAKALPOJUMA IZVĒLĒŠANĀS
Noskaidrojiet, kurš pakalpojums vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
3. LPP.

2. SADAĻA
PAPILDU PAKALPOJUMI UN IZMAKSAS
Uzziniet par mūsu papildu pakalpojumiem un noskaidrojiet to izmaksas papildus
sūtījuma izmaksām.
5. LPP.

3. SADAĻA
UZZIŅU INFORMĀCIJA
Pārskatiet maksāšanas veidus, lai noteiktu aizliegtos priekšmetus un citus pakalpojumu ierobežojumus, UPS Naudas atmaksas garantijas, atbildību un UPS Pārvadāšanas noteikumus.
17. LPP.

Tā ir pašreizējā versija šīs rokasgrāmatas publicēšanas brīdī. Jaunāko versiju, kas vienmēr ir piemērojama jauniem sūtījumiem, var atrast www.ups.com/izmaksas/lv

Atbilstošā pakalpojuma izvēlēšanās

Kompānijas UPS pamatpiegādes veidi
UPS ir pilnīgi integrēts piegādes pakalpojumu uzņēmums, kas piedāvā visplašāko pakalpojumu klāstu. UPS var palīdzēt jums nosūtīt preces vietēji vai starptautiski, izmantojot trīs noteiktā laikā un dienā paredzētus eksprespakalpojumus, lai garantētu, ka preces tiek saņemtas konkrētajā dienā līdz plkst. 09:00, 10:30, parasti 12:00 vai līdz dienas beigām. Papildus UPS piedāvā ekonomiskus variantus sūtījumiem, kuriem nav tik precīzi jāievēro piegādes laiks. Tāpat ir pieejami importēšanas pakalpojumi. Noskaidrojiet importa tarifus 2020 UPS Cenrādī vai uzklikšķiniet uz ‘Zonas un Izmaksas’ sadaļā ‘Aprēķināt laiku un izmaksu’ www.ups.com vietnē.

Turklāt, nosūtīšanai izvēloties UPS, tiek nodrošināti:
• Lieliska pakalpojumu izpilde
• Naudas atmaksas garantija* UPS Express pakalpojumiem
• Līdz trīs piegādes mēģinājumiem
• Sūtījuma sagatavošanas iespējas ar tiešsaistes palīdzību
• Pilnīga sūtījumu pārskatāmība
• Sadarbība ar piegādes kompāniju, ko ciena un atzīst klienti visā pasaulē.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par UPS papildu pakalpojumiem un izmaksām, sk. šīs Rokasgrāmatas 2. sadaļu.

Ja nav norādīts konkrēts pakalpojuma veids, automātiski tiek izvēlēts UPS Express un rēķins tiks piestādīts kā par UPS Express, ja tāds pakalpojuma veids ir pieejams.

*Naudas atmaksas garantija
Tiek piemēroti ierobežojumi. Naudas atmaksas garantija sniegs sūtījuma izdevumu atmaksu uz pieprasījuma pamata, ja sūtījums netiks piegādāts noteiktajā laikā. Lai iegūtu sīkāku informāciju sk. UPS Naudas atmaksas garantijas sadaļu vai mūsu Pārvadāšanas noteikumus.

1.

ATBILSTOŠĀ PAKALPOJUMA IZVĒLĒŠANĀS

search Pakalpojumu iespējas

Papildu pakalpojumi un izmaksas

Šajā sadaļā jūs atradīsiet informāciju par kompānijas UPS papildu pakalpojumiem. Tie ir:
UPS Tiešsaistes pārvadāšanas risinājumi
UPS Pārskatāmības pakalpojumi
UPS Pēcapmaksa (UPS Collect on Delivery)
UPS Returns
UPS Import Control
UPS World Ease
UPS Brokera pakalpojumi
UPS Elektroniskais rēķins

Lai aprēķinātu kopējās sūtījuma izmaksas:

1. Aprēķiniet pārvadāšanas izdevumus par sūtījuma nosūtīšanu vai saņemšanu (sk. 2020 UPS
   Cenrāža 2. un 3. sadaļu)
2. Dotajā sadaļā atrodiet izmaksas jebkuriem papildu pakalpojumiem, kas varētu tikt piemēroti jūsu
sūtījumam. Ievērojiet, ka dažas no izmaksām ir noteiktas vienai pakai un dažas vienam sūtījumam.
Visas vienā pavadzīmē ietvertās pakas, uzskatāmas par vienu sūtījumu.
3. Saskaitiet abus lielumus, lai iegūtu sūtījuma kopējo izmaksu (netiek ņemtas vērā muitas vai
akcīzes nodevas un nodokļi).

Ja nav norādīts citādi, piemaksa par papildu pakalpojumiem tiek iekļauta maksātāja rēķinā un tiek attiecināta uz visiem UPS pakalpojumu veidiem.

Šeit publicētie tarifi un papildizmaksas stājas spēkā no 2020. gada 6. jūlija.

Visjaunāko informāciju var skatīt www.ups.com un/vai iegūt zvanot uz UPS klientu apkalpošanas
centru +371 67805650.

Likmju un papildizmaksu izmaiņas
Lai nodrošinātu atbilstību jaunajām izmaksām un nodokļiem un garantētu konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu, kompānija UPS saglabā tiesības mainīt vai arī ievest jaunas likmes un piemaksas. Par to tiks sniegta informācija vismaz 10 dienas iepriekš.

2.

PAPILDU PAKALPOJUMI UN IZMAKSAS

Kā kompānija UPS var man palīdzēt nosūtīt un sekot sūtījumiem?

UPS Tiešsaistes pārvadāšanas risinājumi
Sagatavojiet sūtījumus, sekojiet piegādēm un nosūtiet paziņojumus klientiem 24 stundas dienā.

Izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, lai sagatavotu, nosūtītu un
sekotu sūtījumiem, kā arī samazinātu manuāli gatavojamo dokumentāciju,
izmaksas un laiku.

Jūs arī varat sagatavot pavadzīmes ar svītrkodu informāciju, kas padara
sūtījumu apstrādi un pārvietošanu vēl precīzāku UPS tīklā.

search Tiešsaistes pārvadāšanas risinājumi

UPS pavadzīme – Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams izmantot tiešsaistes
pakalpojumus, Jums katram sūtījumam rakstveidā ir jāaizpilda UPS
pavadzīme. Ievērojiet, ka ne visus izvēles pakalpojumus, piem.:
Pēcmaksu (COD) vai UPS Returns, varēsiet atzīmēt ar roku rakstīta UPS
pavadzīmē.

UPS Pārskatāmības pakalpojumi
Ērti paku sekošanas paņēmieni tiessaistē vai neizmantojot to.

Kompānija UPS piedāvā visaptverošāko bezmaksas kontroles, maršruta sekošanas un piegādes apstiprināšanas pakalpojumu klāstu, kas ļaus jums sekot jūsu sūtījumiem visdažādākos veidos.

search Pārskatāmības pakalpojumi

Izmantojiet Quantum View® priekšrocības, lai centralizēti organizētu un sekotu saviem sīkpaku un kravu sūtījumiem.

search Pārskatāmības pakalpojumi

Kā kompānija UPS var man palīdzēt uzlabot naudas plūsmu?

UPS Pēcmaksas pakalpojums
UPS piedāvā UPS Pēcmaksas pakalpojumu (UPS Collect on Delivery) – vietējiem saņēmējiem un saņēmējiem Eiropas valstīs.

search UPS Pēcmaksa (UPS Collect on Delivery – COD)/ Elektroniskie norēķinu risinājumi

search UPS Pēcmaksa (UPS Collect on Delivery – COD)/ Elektroniskie norēķinu risinājumi

Kā kompānija UPS var palīdzēt atpakaļnosūtīt preces?

UPS Returns® (Atgriešanas pakalpojumi)* Preces var tikt nogādātas atpakaļ tikpat vienkārši, kā tikt nosūtītas. Ja jūs vēlaties atpakaļnosūtīt sūtījumu no tuvējās pilsētas Eiropā vai jebkuras citas vietas pasaulē, UPS Returns pakalpojums var vienkāršot šo procesu, apmierinot visdažādākās loģistikas vajadzības.

search UPS Returns

Easy Access – tūlītēja piekļuve UPS Returns izvēlei. Visi pakalpojumi izmantojami ar UPS bezmaksas pārvadāšanas sistēmām:
UPS Internet Shipping, WorldShip, UPS CampusShip vai EDI “host-to-host” sistēmām.

Kādus izvēles pakalpojumus kompānija UPS nodrošina?

search Izvēles pakalpojumi/ papildu izmaksas

Kādas varētu būt iespējamās papildizmaksas jūsu sūtījumam?

search Izvēles pakalpojumi/ papildu izmaksas

search

UPS My Choice®

Izmantojot UPS My Choice¹, jūsu klienti var personalizēt sūtījumu saņemšanas pakalpojumu pēdējā tā izpildes posmā.

UPS My Choice ir pakalpojums, kuru saņēmēji var abonēt, izmantojot vienkāršu e-pasta reģistrācijas procesu. Pakalpojuma abonenti var iestatīt personīgo profilu un pārvaldīt savu sūtījumu piegādi.

Reģistrētie dalībnieki var:

iestatīt preferences, kuras turpmāk tiks piemērotas visiem ienākošajiem
   sūtījumiem.

   - Paziņojumi par piegādes gaitu: dalībnieki var iestatīt, kādus paziņojumus
     par piegādi tie vēlas saņemt īsziņā, e-pastā vai lietotnē UPS Mobile. Šie
     paziņojumi ietver paziņojumu par izsūtīšanu, informāciju par piegādes
     laika intervālu dienu pirms piegādes, aktuālo piegādes grafika informāciju,
     brīdinājumu piegādes dienā un piegādes apstiprinājumu.

   - Norādījumi kurjeram: atlasot vienu no 13 sūtījuma atstāšanas vietām,
     dalībnieki var sniegt UPS kurjeram norādes par to, kur vienmēr būtu
     atstājams sūtījums (piemēram, uz lieveņa). Šī iespēja ir pieejama tikai ar
     nosacījumu, ka ir autorizēta piegāde bez paraksta.

   - Piegādes vietas maiņa: abonenti var pieprasīt visu sūtījumu novirzīšanu
     uz UPS Access Point® savākšanai vēlāk.

Turklāt abonenti var pieprasīt, lai UPS aiztur visus ienākošos sūtījumus uz
   noteiktu laika periodu (piemēram, ja saņēmējs ir devies atvaļinājumā);

• Abonenti var piekļūt tiešsaistes piegāžu plānotājam, lai pārvaldītu un
   izsekotu ienākošo UPS sūtījumu piegādi uz mājām.

• Kā vienu no paziņojumiem par piegādes gaitu ir iespēja saņemt
   informāciju par paredzamo piegādes laika intervālu no 1 līdz 4 stundām.

Piegādes maiņas iespēja

UPS My Choice pakalpojuma abonentiem ir papildu priekšrocība — iespēja pārplānot atbilstīgās UPS sūtījumu piegādes uz mājām, kā arī novirzīt tās uz citu adresi.

Piegādes pārplānošana: iespēja pārcelt sūtījuma piegādi uz citu dienu.
Piegādes adreses maiņa: iespēja novirzīt sūtījumu uz citu adresi.
Novirzīšana uz UPS Access Point: iespēja novirzīt sūtījumu uz tuvējo
   UPS Access Point, nevis saņemt to mājās (vairāk informācijas par
   UPS Access Point: www.ups.com/accesspoint).
Atkārtota piegāde manā adresē: ja UPS nogādāja sūtījumu uz tuvējo
   UPS Access Point tāpēc, ka saņēmējs neatradās mājās, saņēmējs var
   pieprasīt atbilstīgā sūtījuma atkārtotu piegādi uz sākotnējo adresi.
Aizturēšana UPS klientu centrā: iespēja aizturēt sūtījumu klientu centrā
   uz noteiktu laika periodu.
Atstāšana pie kaimiņa: iespēja atstāt sūtījumu pie tuvākā kaimiņa.
Atstāšanas norādījumi: norādes kurjeram par to, kur būtu atstājams
   sūtījums (piemēram, uz lieveņa). Šī iespēja ir pieejama tikai ar
   nosacījumu, ka ir autorizēta piegāde bez paraksta: šādu atļauju var
   sniegt UPS tiešsaistē.

Tādējādi UPS My Choice pakalpojums sniedz nosūtītājiem virkni priekšrocību:

• palielina varbūtību, ka sūtījumi tiks sekmīgi piegādāti ar pirmo
   mēģinājumu;
• mazina ar sūtījumu izsekošanu un atgriešanu saistīto telefonsarunu
   skaitu;
• nodrošina priekšzīmīgas klientu apkalpošanas iespēju;
• uzlabo pieredzi, ko klienti gūst, iepērkoties tiešsaistē.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet https://www.ups.com/lv/lv/services/tracking/mychoice.page.

Lejupielādējiet lietotni UPS Mobile, lai vienuviet pārvaldītu visas savas UPS piegādes.

Kādi no UPS pakalpojumiem vēl ir pieejami?

UPS Import Control®

Šis pakalpojums ļauj pārvaldīt importa sūtījumu pieņemšanu, plānošanu un apmaksu no vairāk nekā 120 valstīm. Modernizētas tehnoloģijas izmantošana dod iespēju kontrolēt izšķirošus importēšanas aspektus, tostarp muitas dokumentāciju, piegādes ātrumu un maksāšanas veidus. Pakalpojumos ietilpst:

1 UPS Savākšanas mēģinājums - 1 UPS Collection Attempt
Sūtiet nosūtīšanas pavadzīmes un komerciālus rēķinus uz UPS, un kurjers mēģinās paņemt sūtījumu atpakaļsūtīšanai vienu reizi. Ja sūtījumu pieņemt nebūs iespējams, kurjers atstās pavadzīmi un rēķinus jūsu eksportētājiem.
EUR 4,95 vienai pakai, papildus sūtījuma transportēšanas izmaksām.

3 UPS Savākšanas mēģinājumi - 3 UPS Collection Attempts
Sūtiet nosūtīšanas pavadzīmes un komerciālus rēķinus uz UPS un kurjers mēģinās paņemt sūtījumu atpakaļsūtīšanai trīs reizes. Ja sūtījums pēc trim mēģinājumiem pieņemts nebūs, kurjers atgriezīs pavadzīmi un rēķinus uz UPS, un jums vajadzēs veikt atkārtotu pieprasījumu.
EUR 6,70 vienai pakai, papildus sūtījuma transportēšanas izmaksām.

Komerciāla rēķina izņemšana
Sūtiet tieši trešajām pusēm, neatklājot preču vērtību.
EUR 15,80 vienai pakai, papildus sūtījuma saņemšanas izmaksām.

Izdrukāt Return pavadzīmes (Print Return Label), Elektroniskās Return pavadzīmes (Electronic Return Label), Izdrukāt un nosūtīt pa pastu Return pavadzīmes (Prints and Posts Return Label) pakalpojumi ir ieskaitīti. Vairāk informācijas mēklējiet UPS Return lapā.

UPS Import Control ir pieejama opcija UPS pārvadāšanas sistēmās, piem.: UPS Internet Shipping, UPS CampusShip un WorldShip jaunākajā versijā.

World Ease®

World Ease ļauj sagrupēt vairākus sūtījumus ar tādu pašu vai citādu pakalpojumu līmeni, kuriem kā saņēmējvalsts ir norādīta viena valsts, vienā galvenajā sūtījumā, tādējādi apvienojot muitas procedūru un norādot vienu importētāju. Pakalpojums klientiem uz līguma pamata ir pieejams eksportēšanai uz vairāk nekā 65 valstīm pasaulē, izmantojot WorldShip vai “host-to-host” sistēmu. World Ease nav pieejams sūtījumiem starp ES dalībvalstīm.

World Ease nodrošina
• Iepriekš noteiktu muitas punktu
• Noteiktu tranzīta laiku
• Precīzi noteiktas sūtījuma izmaksas – bez neparedzētām piemaksām
• Uzlabotu sekošanu sūtījumam visā pārvadāšanas procesā
• Pilnīgu integrāciju jūsu organizācijas iekšējās sistēmās
• Vienkāršotu sūtījuma apstrādi – visu nepieciešamo dokumentāciju
 automātiski sagatavo WorldShip vai “host-to-host” sistēma.
• Return (Atgriešanas) pakalpojums

UPS Express Critical®
 
 
Ātrums un specializēti risinājumi

UPS Express Critical® ir mūsu visātrākais pakalpojums, kas piedāvā visdažādākās steidzamas un drošas piegādes iespējas visā pasaulē jebkura izmēra sūtījumiem, jebkurā laikā.

Kad esat ierobežoti laikā, mūsu komanda izveidos, tieši jūsu vajadzībām un prasībām pielāgotus, augstas prioritātes, ‘no durvīm līdz durvīm’ piegādes risinājumus – izmantojot labākos piegādātājus, aprēķinus un loģistiku. Mēs nosūtīsim jūsu kravu ar nākamo lidojumu, nodrošinot jums iespēju izmantot lielākā čartera lidmašīnu tiklu. Visu transportēšanas laiku jūsu kravu uzraudzīs mūsu nodrošinātais īpašais kurjers.

Mums ir izdevīga alternatīva steidzamai sūtījumu piegādei Eiropā.

Jūs iegūstiet vienotus loģistikas pakalpojumu sniedzēja pilnas tiešsaistes redzamības pakalpojumus, lai izsekotu sūtījumu un saņemtu piegādes apstiprinājumu. Jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu sūtījumi tiks piegādāti savlaicīgi.

Vai jums ir steidzams sūtījums? Sazinieties ar mūsu ekspertu komandu 24/7/365 pa tālr.: +49 6966 800 900 vai rakstiet mums: ec@ups.com

UPS Access Point™

UPS Access Point atrašanās vietas ir UPS filiāles vietnes, kas piedāvā ērtu eksporta paku nodošanu vai piegādi laikā un vietā, kas vislabāk atbilst jūsu klientu prasībām. Izmantojot publiskas vietas, piem.: avīžu kioskus, pārtikas veikalus un degvielas uzpildes stacijas, jūsu klienti var gūt labumu no paplašināta darba laika un uzlabotām ērtībām.
Lai apskatītu visas UPS Access Point atrašanās vietas ar individuāliem darba grafikiem, lūdzu apmēklējiet www.ups.com vietni.

Funkcijās iekļauts:

Nosūtīšana uz UPS Access Point™ atrašanās vietu
Jums ir iespēja integrēt UPS Access Point atrašanās vietu kā piegādes iespēju. Kad jūsu klienti pasūta preces, viņi var izvēlēties, lai viņu sūtījumi tiek piegādāti uz UPS Access Point atrašanās vietu. Jūsu klienti saņems īsziņus vai e-pastus, lai butu informēti, ka sūtījums ir gatavs saņemšanai iepriekš izvēlētā UPS Access Point atrašanās vietā.

Jūs varat izmantot jebkādu UPS Pārvadāšanas sistēmu, lai nosūtītu sūtījumus tieši uz UPS Access Point atrašanās vietu jūsu klienta ērtai saņemšanai.

Piegāde tikai saņēmēja rokās
Jums būs iespēja uzmantot mūsu pakalpojumu, lai sūtījumu no UPS Access Point atrašanās vietas saņēmtu tikai persona, kura norādīta pavadzīmē (trešās puses sanemšana nav atļauta)
EUR 2,60 par sūtījumu būs piestādīti

Pakas saņemšanas kods
Jums ir iespēja nodot jūsu sūtījuma PIN kodu jūsu klientiem, kas ļauj jūsu klientiem nozīmēt trešo personu saņemt sūtījumu viņa vārdā. Šī iespēja arī ļauj izmantot UPS Access Point tīklu, kad saņēmēja identitāte nav zināma (t.i. tehniskais personāls).

Lūdzu, ņemiet vērā:
• Tiek piemēroti īpaši svara un izmēra ierobežojumi UPS Access Point
   atrašanās vietās piegādātām vai nodotām pakām
    - Maksimālais pakas svars (faktiskais svars) - 20 kg
  - Maksimālais pakas garums - 97 cm
    - Maksimālais pakas lielums - 300 cm, kombinējot garumu un
      apkārtmēru
• Deklarētai vērtībai sūtījumam ar pakalpojumu "Sūtīt uz UPS Access Point
   atrašanās vietu" jābūt mazākai par 5000 USD (vai ekvivalenta summa
   vietējā valūtā). Deklarācijas vērtības informāciju par nodotu
   priekšapmaksātu paku var atrast sadaļā "References informācija" zem
   Pakalpojumu ierobežojumiem.
• UPS Access Point™ atrašanās vieta glabās sūtījumus ierobežotu laika
   periodu. Detalizētai informācijai par glabāšanas laiku un kā jums vai
   trešajai pusei no jūsu vārda saņemt sūtījumu, lūdzu griezties uz
   www.ups.com/accesspoint galamērķa valstī. Nesaņemtie sūtījumi būs
   atgriezti jūsu nosūtītājam kā nepiegādātie.
• Pirms jebkura sūtījuma izsniegšanas UPS Access Point™ atrašanās
   vietā jums vai citai personai no jūsu vārda, UPS Access Point™ vieta
   var pieprasīt atbistošo identifikācijas dokumentu. Lūdzu sk.
   www.ups.com/accesspoint galamērķa valstī par attiecīgajām
   identifikācijas prasībām.
• Cenas tiks sniegtas pārvadāšanas laikā, izņemot gadījumus, kad
   izmaksas tiek noteiktas līgumā.
• Starptautiski noteiktas bīstamās preces un aizliegti priekšmeti ir
   aizliegti nosūtīšanai ar pakalpojuma veidu “Sūtīt uz UPS Access Point™
   atrašanās vietu”. Par citiem ierobežojumiem, lūdzu iepazīties vietnē
   www.ups.com/accesspoint galamērķa valstī.

Paziņojums saņēmējam un piegāde uz UPS Access Point™ atrašanās vietu
Kompānija UPS piegādā sūtījumus ar pakalpojumu “Nosūtīt uz UPS Access Point™ atrašanās vietu” uz noteiktu UPS Access Point™ vietu. Brīdī, kad piegāde uz UPS Access Point™ tiks veikta, izsekošanas informācija atspoguļos šo sūtījuma saņemšanas pieejamību. (“Piegādāts uz UPS Access Point™ atrašanās vietu, Gaida klientu paņemšanu). Piegādes mēģinājumi uz norādīto UPS Access Point ™ vietu ir uzskatāmi par piegādes mēģinājumu ar mērķi piemērot pakalpojumu “UPS Naudas atmaksas garantiju”. Piegāde tiek uzskatīta par pabeigtu, lai īstenotu UPS Naudas atmaksas garantiju, kad sūtījums tiek piegādāts uz norādīto UPS Access Point ™ vietu.

Personas dati
Kompānijas UPS Pārvadāšanas noteikumi un UPS Privātuma paziņojums attiecas uz personiskās informācijas apstrādi saistībā ar UPS Access Point™ izmantošanas pakalpojumiem. Papildinājumā, kompānija UPS kā pakalpojuma nodrošinātājs, no jūsu vai jūsu klienta vārda un kur ir pieejams, nodrošina e-pasta, teksta vai telefoniskus paziņojumus par sūtījuma statusu, ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar gadījumiem, ja:
(1) sūtījums ir UPS sistēmā vai tranzītā uz UPS Access Point™ atrašanās vietu, (2) ar sūtījumu ir noticis ārkārtējs gadījums vai sūtījums ir nokavēts, (3) sūtījums ir pieejams saņemšanai UPS Access Point™ vietā un/vai (4) atgādinājums paziņoja, ka sūtījums ir pieejams paņemšanai un tiks atgriezts klientam, ja nav paņemts noteiktā laika posmā ("Statusa paziņojums"). Jūs, vai jūs no jūsu klienta vārda, apliecināt un garantējat, ka esat saņēmis informētu un īpašu piekrišanu no adresāta (un saglabajiet šādu piekrišanu), kā tas prasīts saskaņā ar visiem piemērojamiem likumiem, noteikumiem un regulām (tostarp, attiecīgajā gadījumā, adresāta dzīvesvietas jurisdikcija), lai UPS izmantotu adresāta personisku informāciju UPS Access Point™ pakalpojumu sniegšanai un nosūtītu adresātam e-pastus un citus paziņojumus, kas attiecas uz UPS Access Point™ pakalpojumiem, ieskaitot statusa paziņojumus bez ierobežojuma.

UPS Access Point™ piegāde gadījumā, ja jūs neesat mājās
Ja iespējams, pēc pirmā neveiksmīgā piegādes mēģinājuma uz privātu adresi valstīs ar pieejamām UPS Access Point atrašanās vietām, kompānija UPS var piegādāt jūsu klienta sūtījumu uz tuvāko UPS Access Point. Ja tas notiek, UPS atstās informatīvu paziņojumu, informējot klientu par UPS Access Point atrašanās vietu, kur un kad sūtījumu var saņemt.

Priekšapmaksas sūtījumu nodošana
Izmantojot UPS Access Point atrašanās vietu, jūsu klienti, kas atrodas valstīs, kurās ir pieejamas UPS Access Point atrašanās vietas, var sūtīt vai atgriest preces ērtāk. Kravas, kuram UPS pārvadāšanas pavadzīmes jau ir pievienotas, var tikt atstātas UPS Access Point atrašanās vietā pēc klienta izvēles.

Kā kompānija UPS var palīdzēt nokārtot starptautiskās muitošanas formalitātes?

UPS Brokera pakalpojumi
Nodrošiniet, lai jūsu sūtījumi šķērsotu robežas ātrāk un tiktu piegādāti laikā.

Katru dienu UPS uzticami veic miljoniem sūtījumu muitošanas formalitātes visā pasaulē. Mūsu pieredze un starptautiskās zināšanas var palīdzēt jums izpildīt vietējās prasības un izvairīties no aizkavējumiem saistībā ar muitu.

Kā likumus ievērojošs un uzticams starptautiskais piegādes ķēdes partneris UPS ir saņēmis vai šobrīd aktīvi darbojas, lai saņemtu Atzītā komersanta (AEO) statusu Eiropas valstīs. ES akreditācija ļauj UPS sūtījumiem paātrināti šķērsot muitas punktus, kas mums, savukārt, ļauj paātrināt jūsu piegādes ķēdes darbību.

Parastie muitošanas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

Detalizētai informācijai par pieejamajiem pakalpojumiem un izmaksām, lūdzu, sazinieties ar mūsu muitas pakalpojumu nodaļu pa tālruni: +37167805651

search Brokera pakalpojumi

Kā kompānija UPS var palīdzēt nokārtot starptautiskās muitošanas formalitātes?

UPS Elektroniskais rēķins

Starptautisko sūtījumu gadījumā šis pakalpojums ļauj iesniegt faktūrrēķinu elektroniskā formātā.

UPS ir pirmais preču pārvadātājs, kas piedāvā elektroniskos rēķinus starptautiskiem sūtījumiem. Tas ir vēl viens veids, kā var izmantot tehnoloģiju, lai integrētu pasūtījumu apstrādi, sūtījumu sagatavošanu un tagad arī faktūrrēķinu datus, padarot uzņēmējdarbību krietni efektīvāku. Nav nepieciešams drukāt un lietot daudzas papīra rēķinu kopijas sūtījumiem uz saņēmējvalstīm, kurās muitas iestādes spēj pieņemt elektroniskās veidlapas.

Neatkarīgi no lieluma vai nozares jebkurš uzņēmums var izmantot UPS Elektonisko rēķinu. Turklāt UPS Elektoniskais rēķins ir bezmaksas! Reģistrēties ir vienkārši, to var izdarīt, apmeklējot www.ups.com un piesakoties ar Mans UPS ID. Jums būs nepieciešams UPS konta numurs un jūsu paraksta un uzņēmuma veidlapas digitālās fotokopijas. Varētu būt nepieciešami arī faktūrrēķinu dati autentificēšanas nolūkiem. Pēc reģistrēšanās procesa pabeigšanas jūs varēsiet uzsākt sūtīšanu ar Elektonisko rēķinu 24 stundu laikā.

UPS Elektoniskais rēķins ir integrēts UPS pārvadāšanas sistēmās – WorldShip, UPS CampusShip un UPS Internet Shipping.

UPS FTZ Facilitator®

Šis pakalpojums sniedz iespēju importētājiem un eksportētājiem izmantot UPS, lai transportētu starptautiskos sūtījumus “ar nodrošinājumu” uz/no globālas brīvās/ārējās tirdzniecības zonas (FTZ).

Tas ļauj nosūtīt preces uz/no FTZ, neizmantojot citus transportēšanas pakalpojumu sniedzējus. Viena transportēšanas pakalpojuma sniedzēja izmantošana nodrošina iespēju importētājiem un eksportētājiem palielināt sūtījumu pārskatāmību un izsekošanu, kā arī samazināt kļūdu iespējamību un izmaksas, kas ir saistītas ar vairāku transportēšanas pakalpojumu sniedzēju izmantošanu.

Process patiešām ir ļoti vienkāršs. Importētāji izvēlas UPS FTZ Facilitator, lai virzītu sūtījumus “ar nodrošinājumu” uz noteiktu FTZ, nevis muitošanu muitā. No otras puses, eksportētāji izvēlas UPS FTZ Facilitator, lai sūtītu preces “ar nodrošinājumu” no FTZ uz starptautisku galamērķi. Neatkarīgi no tā, vai importējat vai eksportējat, šis pakalpojums var palīdzēt kārtot darījumus globāli ar pārliecību.

UPS FTZ Facilitator sniedz īpašu piekļuvi nosūtīšanas dokumentācijai UPS importa muitošanas brīdinājumu vietnei (www.ups.com/import) jūsu brokerim un FTZ operatoram.

Uzziņu informācija

Dotajā sadaļā ir sniegta sekojoša informācija:

• Maksāšanas veidi
• Aizliegti priekšmeti un pakalpojumu ierobežojumi
• Naudas atmaksas garantija
• Atbildība
• Pārvadāšanas noteikumi

3.

UZZIŅU INFORMĀCIJA

Kādi maksāšanas veidi ir iespējami?

UPS piedāvā dažādus apmaksas veidus, lai mūsu klienti varētu izvēlēties sev
vispieņemamāko variantu. Sk. šo tabulu, lai izraudzītos sev piemērotāko.

search Maksāšanas veidi

Vispārēja informācija

UPS patur tiesības attiecīgos apstākļos aizturēt sūtījumu, ja nav saņemta samaksa.

Faktūrrēķina derīguma termiņš: Visi faktūrrēķini uzskatāmi par pieņemtiem, izņemot, ja UPS ir saņēmis rakstisku prasību koriģēt rēķinu 90 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

  
  
Lūdzam sazināties ar UPS klientu apkalpošanas centru zvanot uz +371 67805650, lai noskaidrotu, kādi maksāšanas veidi ir pieejami jūsu sūtīšanas vietai.

Aizliegti priekšmeti un pakalpojumu ierobežojumi

Aizliegti priekšmeti

Sekojošos priekšmetus ir aizliegts sūtīt uz visām valstīm, kurās tiek sniegti UPS pakalpojumi (izņemot uz konkrēta līguma pamata):

• Alkoholiskie dzērieni
• Augi
• Atsevišķi sūtāma bagāža
• Bīstamas preces/veselībai bīstami materiāli (saskaņā ar IATA un ADR
 noteikumiem)
• Dzīvi dzīvnieki
• Dzīvnieku ādas (savvaļas)
• Īpaši vērtīgi izstrādājumi (piem.: mākslas darbi, senlietas,
 dārgakmeņi, zelts un sudrabs)
• Juvelierizstrādājumi un pulksteņi (izņemot bižutēriju un
  pulksteņus-rotaslietas), kuru vērtība pārsniedz USD 500,
  vai ekvivalentu summu vietējā valūtā uz vienu iesaiņojumu¹
• Kažokādas
• Nauda, vērtspapīri un iepriekšējas samaksas kartes
• Personiskās mantas (izņemot izvēlētās valstīs,
  kad piegādes ir saistītas ar abonenta pastkastītēm)
• Pornogrāfiski materiāli
• Preces, kas ātri bojājas
• Sēklas
• Šaujamieroči
• Tabaka un tabakas izstrādājumi
• Ziloņkauls un ziloņkaula izstrādājumi

Personiskās mantas kopumā ietver sūtītajam piederošas personiskai lietošanai paredzētas lietas, kuras ir bijušas viņa vai viņas īpašumā vismaz 6 mēnešus. Dažādās valstīs var atšķirties precīzā personisko mantu definīcija (pamatojoties uz piemērojamiem muitas noteikumiem). Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu sazināties ar mūsu apkalpošanas centru.

Atsevišķi sūtāma bagāža nozīmē koferus, ceļasomas, mugursomas, portfeļus un tamlīdzīgus bagāžas priekšmetus, neatkarīgi no satura (izņemot, ja tos var sūtīt kā tukšus, atslēgtus un pienācīgi iesaiņotus, saskaņā ar UPS norādījumiem).

Tāpat ir aizliegts: preču kustība, izmantojot ATA karneti, un viss pagaidu eksports un imports; preču kustība saskaņā ar FCR, FCT un CAD (‘Cash Against Document’ – samaksa skaidrā naudā, iesniedzot dokumentu); sūtījumi ar tiem piemītošiem trūkumiem, kas pēc sava rakstura var radīt traipus, bojājumus vai ievainojumus cilvēkiem, precēm vai aprīkojumam; preces, kuru pārvadāšana ir aizliegta ar izcelsmes, tranzīta vai saņēmēja valsts likumdošanu (piem.: ziloņkauls un ziloņkaula izstrādājumi), preces, kas apliekamas ar akcīzes nodokļiem (piem.: alkoholiskie dzērieni) vai kam vajadzīgs īpašs aprīkojums, drošības pasākumi vai atļaujas. Saskaņā ar piemērojamiem likumiem, atsevišķas preces var tikt transportētas vienīgi norādītos apstākļos un atsevišķas preces ir aizliegts transportēt ar lidmašīnu (piem.: šķidrumus stikla traukos).

Aizliegtu priekšmetu sūtīšana, pamatojoties uz līgumu, kas ir noslēgts ar UPS

Atsevišķus priekšmetus, kurus mēs esam iekļāvuši aizliegto priekšmetu sarakstā, UPS uz līguma pamata pieņems no sūtītājiem, kuri nodrošina pastāvīgu sūtījumu apjomu un spēj izpildīt visus piemērojamos noteikumus.

UPS ir ieviesusi International Special Commodities (ISC) programmu, kas ļauj klientiem pārvadāt aizliegtas preces (piem.: preces, kas prasa papildus dokumentu sagatavošanu vai pārbaudes, vai preces, kas ātri bojājas) uz īpašiem galamērķiem.
Tālāk ir norādītas preces, kuras var attiekties uz ISC programmu:
• Alkoholiskie dzērieni
• Bioloģiskās vielas, kategorija B, cilvēka un dzīvnieku
   biologiskais materiāls
• Augi
• Preces, kas ātri bojājas (zivis un gaļa)
• Sēklas
• Tabaka un tabakas izstrādājumi
• Īpaši izņēmumi

Ne visas preces ir iespējams sūtīt uz visām valstīm.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu sazināties ar UPS klientu apkalpošanas centru pa tālruni +371 67805650.

Aizliegti priekšmeti un pakalpojumu ierobežojumi

Alkoholiskie dzērieni

Kompānija UPS piedāvā alkohola nosūtīšanas programmu, kas ļauj klientiem sūtīt alkoholiskos dzērienus, kuri satur mazāk nekā 70% spirta, noteiktās valstīs un starp tām. Alkohola nozares sūtītājiem ir nepieciešams līgums. Klienti ārpus alkohola nozares var sūtīt dāvanas Eiropas Savienības robežās bez līguma noslēgšanas.

ES robežās alkoholiskos dzērienus var nosūtīt, iepriekš samaksājot akcīzes nodokli vai piemērojot nodevu atlikšanu. Taču to spirta saturs nedrīkst būt lielāks par 70%, un tiem jāatrodas 5 litru vai mazāka tilpuma traukos.

UPS pieņem šāda alkohola iekšzemes sūtījumus šādās valstīs vai teritorijās: Beļģijā, Francijā, Itālijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Polija, Portugālē, Spānijā un Vācijā. Alkoholu var nosūtīt starp ES dalībvalstīm, izņemot Somiju un Zviedriju. Teritorijas, kas neietilpst ES muitas zonā vai ES kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmā, ir izslēgtas. Alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro nodevu atlikšanu, nevar nosūtīt Maltas robežās vai no tām.

Pakām, kas satur alkoholiskos dzērienus, jābūt skaidrām norādēm “alkoholiskie dzērieni” nosūtīšanas uzlīmē, pavadzīmē vai citā nosūtīšanas dokumentācijā. Alkoholiskos dzērienus nedrīkst ietvert vienā sūtījumā ar citiem produktiem, kas nesatur alkoholu. Bez tam pakām, kas satur alkoholiskos dzērienus, jābūt fiziski nošķirtām no citām, gatavojot tās nodošanai UPS pārstāvim.

(lūdzu, sk. šīs Rokasgrāmatas 1. sadaļu)

Tādiem produktiem kā alkohols piemēro akcīzes nodokli visās ES dalībvalstīs. Tādējādi, visiem starptautiskajiem un atsevišķiem vietējiem sūtījumiem jāpievieno īpaša dokumentācija vai fiskālā zīme. Jāņem vērā, ka UPS automātiski neiegūst saņēmēja parakstu akcīzes nodokļa dokumentos, kā arī UPS automātiski neatdod šos dokumentus nosūtītājam.

Detalizētu informāciju par akcīzes nodokļa noteikumiem ir publicējusi Eiropas Komisija, un to var atrast tiešsaistes režīmā².

Tāpat varat sazināties ar mūsu tirdzniecības pārstāvi vai sk. UPS Alkohololisko dzērienu pārvadāšanas rokasgrāmatu, lai iegūtu plašāku informāciju.

Vispārējās saistības

Nosūtītājs ir atbildīgs par katrā valstī spēkā esošo valdības noteikumu un likumu ievērošanu. Sūtījumi ir pakļauti apskatei, un muitas vai citu valsts iestāžu pārstāvji var aizkavēt to piegādi.

Mēs saglabājam tiesības noraidīt vai atlikt jebkuras tādas pakas transportēšanu, kurai nav pievienota informācija par nosūtītāju un saņēmēju, un jebkuru preču transportēšanu, kuras mūsuprāt nav praktiski sagatavotas transportēšanai vai nav adekvāti aprakstītas, klasificētas un iepakotas, kuras nav marķētas transportēšanai piemērotā veidā un kurām nav pievienoti nepieciešamie dokumenti.

Mēs nepārvadāsim preces, kuras ir aizliegtas saskaņā ar federālajiem, valsts vai pašvaldības likumiem, vai normatīvajiem aktiem izcelsmes vai saņēmēja valstī, vai ar kurām var tikt pārkāpti kādi piemērojamie eksporta, importa vai citādi likumi, apdraudēta mūsu, pārstāvju un apakšuzņēmēju, kā arī transportlīdzekļu drošība, vai kuras, pēc mūsu domām, varētu notraipīt, nokrāsot vai citādā veidā bojāt citas preces, aprīkojumu vai kuru transportēšana ekonomiskā un praktiskā ziņā ir nepraktiska.

UPS nepārvadā aizliegtas preces. Neskarot citus nosacījumus šajos noteikumos vai UPS Pārvadāšanas noteikumos, ja UPS nonāk informācija, ka sūtījumā ir aizliegtas preces, jums ir jāmaksā UPS papildu minimālā administratīvā maksa 130 EUR apmērā papildus jebkurām citām piemērojamām izmaksām. Veiktā samaksa nekādā veidā neizslēdz un neatbrīvo jūs no atbildības par UPS Pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu, kā arī nenozīmē, ka UPS uzņemas atbildību vai atsakās no jebkādām tiesībām attiecībā uz šādām aizliegtām precēm.

Bīstamas preces

UPS ievēro Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) gaisa transportēšanas noteikumus un ANO ADR autotransporta noteikumus un nepieņem Bīstamas preces savā sistēmā – nedz valsts, nedz starptautiskā mērogā. Valsts iekšzemes normatīvie akti ir piemērojami arī preču pārvadāšanai ar autotransportu.

Uzņēmumiem, kas nosūta Bīstamas preces bez atbilstoša marķējuma, dokumentiem un iepakojuma var piemērot būtiskus naudas un juridiskos sodus.

Izmantojot UPS nosūtīšanas pakalpojumus, tāpat ir svarīgi atcerēties:

1. Ja jūs izmantojat iepakojumu vai kastes atkārtoti, nodrošiniet, lai viss iepriekšējais marķējums tiktu noņemts. Jebkādas Bīstamo preču uzlīmes uz iesaiņojuma izraisīs sūtījuma aizturēšanu un pārbaudi, radot pakalpojuma izpildes aizkavēšanos un neērtības jums un jūsu klientam.

2. Ja sūtāt preces, kuras potenciāli varētu uzskatīt par Bīstamām precēm, bet kuras tādas nav – sava neparastā nosaukuma, izskata u.c. īpašību dēļ, ir lietderīgi skaidri deklarēt nosūtīšanas dokumentos, ka preces ‘nav klasificētas kā Bīstamas preces’. Tas nodrošinās to, ka sūtījums netiks nevajadzīgi aizkavēts. Par jebkuru kļūdainu deklarāciju nosūtītājs var tikt būtiski sodīts.

Pakalpojumu ierobežojumi

UPS nepiegādā sūtījumus uz pasta abonentkastēm (P.O.Box) un arī nepieņem sūtījumus no tām.

Vienas pakas maksimālā vērtība vai deklarētā vērtība ir USD 50 000 vai ekvivalenta summa vietējā valūtā. Vienas paletes maksimālā vērtība vai deklarēta vērtība Worldwide Express Freight sūtījumiem ir USD 100 000 vai ekvivalenta summa vietējā valūtā.

Vienas juvelierizstrādājumu pakas vai pulksteņu (neskaitot bižutēriju un pulksteņus-rotaslietas¹) maksimālā vērtība vai deklarētā vērtība ir USD 500, vai ekvivalenta summa vietējā valūtā.

Pēcmaksas pakalpojums (COD) tiek piedāvāts Latvijā, ES dalībvalstīs, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Maksimālā iekasējamā Pēcmaksas summa var būt USD 50 000 vienai pakai, vai ekvivalenta summa vietējā valūtā, maksājot ar čeku. Pēcmaksas pakalpojums nav pieejams paletēm.

Maksimālā skaidras naudas summa, ko UPS pieņem no atsevišķa saņēmēja vienam nosūtītājam, ir USD 5 000 vai ekvivalenta summa vietējā valūtā dienā (izņ. Latvijā: EUR 1 500, Francijā: EUR 750; Beļģijā: EUR 3 000; Spānijā: EUR 2 499; Grieķijā: EUR 500; Portugālē: EUR 1 000; Itālijā: EUR 1 999,99; Rumānija: RON 10 000 (privātpersonām), RON 5 000 (uzņēmumiem); Zviedrijā: SEK 3 000; Polijā: PLN 15 000).

UPS 1 Attempt Returns Plus vietēja sūtījuma vienas pakas maksimālā vērtība un deklarētā vērtība ir USD 999; vietējiem sūtījumiem UPS 3 Attempts Returns Plus ir USD 50 000 vai ekvivalenta summa vietējā valūtā.

Vienas pakas maksimālā vērtība un deklarētā vērtība nodošanai trešās puses filiālē vai UPS Access Point vietā ir USD 1000 vai ekvivalenta summa vietējā valūtā.

Maksimālā vērtība un deklarētā vērtība par vienu paku starptautisko UPS 1 Attempt Returns Plus vai starptautisko UPS 3 Attempt Returns Plus sūtījumu ir USD 50 000; gadījumā ja katra tāda sūtījuma faktiskā vai deklarētā vērtība pārsniedz USD 999, nosūtītājam jānodrošina, ka UPS kurjers sagatavo un paraksta augstas vērtības sūtījuma pavadzīmi. Ja sūtījuma kopēja augstākā vērtība nav deklarēta, maksimāla UPS atbildība par katru tādu sūtījumu ir ierobežota līdz USD 999.

Lai noskaidrotu ekvivalento summu vietējā valūtā, zvaniet uz UPS klientu apkalpošanas centru +371 67805650.

Svara un izmēra ierobežojumi

UPS ir noteicis specifiskus svara un izmēra ierobežojumus pakām, kas tiek sūtītas ar visiem UPS pakalpojumiem. Tālāk sniegtie ierobežojumi attiecas tikai uz atsevišķām pakām. Nav noteikti ierobežojumi sūtījuma kopējam svaram vai paku skaitam sūtījumā.

Vienas pakas maksimālais svars (faktiskais svars) ir 70 kg².

Vienas pakas maksimālais garums ir 274 cm.

Vienas pakas maksimālais lielums ir 400 cm, apvienojot garumu un apkārtmēru.

Pakām, kuru svars ir lielāks par 25 kg, ir nepieciešama speciāla smagas pakas uzlīme.

Pakām, kurām ir liela izmēra un svara attiecība, apjoma svars var būt lielāks par faktisko svaru. Šādā gadījumā UPS iekasēs maksu uz apjoma svara pamata.

Uz pakām, kurām ir nepieciešama papildu apstrāde, var attiekties papildmaksa par apstrādi.

Uz pakām, kuras pārsniedz noteiktos izmēra ierobežojumus, tomēr nepārsniedz UPS maksimālo vienas pakas izmēru, var attiekties piemaksa par Lielgabarīta pakas sūtīšanu.

Pakas, kuras pārsniedz UPS svara un izmēra ierobežojumus, netiek pieņemtas transportēšanai. Ja tās atrod UPS sīkpaku sistēmā, tām piemēro maksu par pārsniegtu maksimālo ierobežojumu.

UPS Naudas atmaksas garantija

Naudas atmaksas garantija

Atsevišķiem pakalpojumiem un noteiktiem galamērķiem UPS piedāvā naudas atmaksas garantiju sūtīšanas izdevumiem. Lai noskaidrotu, vai tā ir piemērojama jūsu sūtījumam, skatiet sadaļu ‘Aprēķināt laiku un izmaksu’ (‘Calculate Time and Cost’) www.ups.com, un ievadiet nosūtīšanas datus. Alternatīvā variantā informāciju var iegūt, sazinoties ar vietējo UPS klientu apkalpošanas centru +371 67805650. Ja naudas atmaksas garantija ir spēkā un gadījumā, ja neesam nodrošinājuši piegādi atbilstošajā laika periodā, UPS pēc pieprasījuma atmaksās jums (vai citai personai, kura maksāja par sūtījumu) kreditēs nosūtīšanas izdevumus (vai to proporcionālo daļu no sūtīšanas maksas tad, ja dažas sūtījuma pakas no daudzu paku sūtījuma nav piegādātas saskaņā ar piemērojamo laika ierobežojumu), atskaitot visas apliekamās papildizmaksas, PVN, nodevas, nodokļus vai nodokļos iekasētās summas, bet tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti šādi noteikumi:

a) nosūtīšanas dokumentiem (arī pavadzīmēm) jābūt pareizi aizpildītiem un attiecīgajai pakai jābūt pievienotām papīra pavadzīmēm, kas sagatavotas, izmantojot UPS Tiešsaistes nosūtīšanas pakalpojumus vai citādi saskaņā ar UPS iesaiņošanas norādījumiem;

b) visiem citiem dokumentiem, kurus pieprasa nosūtītājvalsts, saņēmējvalsts vai tranzītvalsts noteikumi, jābūt pilnīgi un precīzi aizpildītiem un ietvertiem pakā;

c) ja piemērojams, pie pakas jābūt piestiprinātai pavadzīmei par Piegādi sestdienās (saņēmējvalstīm, kurās šis pakalpojums ir pieejams);

d) sūtījums bija jānodod UPS visvēlākajā pieņemšanas laikā vai pirms tā, izmantojot UPS garantēto piegādi;

e) jums jāinformē par savu pretenzijas pieteikumu pret UPS rakstveidā 15 kalendāra dienu laikā no paredzētās piegādes dienas un jānorāda mums saņēmēja vārds un adrese, sūtījuma datums, pakas svars un UPS Izsekošanas numurs;

f) sūtījumam nav vajadzīga papildu apstrāde, neatteicas uz Maksimālā limita pārsnieguma piemaksas un tas nedrīkst ietvert Lielgabarīta paku, kā ir aprakstīts šīs rokasgrāmatas sadaļā Papildu pakalpojumi un izmaksas.

g) nosūtītājam ir jānodrošina, ka visa piemērojamā informācija tiek augšupielādēta UPS savlaicīgi. Savlaicīga lejupielāde, kas izmantota šajos Noteikumos, attiecas uz visas piemērojamās informācijas elektronisku nosūtīšanu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saņēmēja pilnu vārdu, pilnu piegādes adresi, sūtījuma izmērus un svaru) uz UPS 15 minūtes pirms mūsu visvēlāka savākšanas laika, lai garantētu piegādi.

  
  
Garantija netiek piemērota, ja novēlotā piegāde ir saistīta ar to, ka paka nav atbildusi UPS Pārvadāšanas noteikumu (Terms and Conditions of Carriage), 3.1. punktā minētajiem pakalpojumu ierobežojumiem un noteikumiem; saistīta ar neatkarīgiem no mums notikumiem, kā noteikts Pārvadāšanas noteikumu 6. punktā, vai tādēļ, ka pārtraukti pārvadājumi vai paka atsūtīta atpakaļ saskaņā ar Pārvadāšanas noteikumu 3.3. punktu vai atbilstoši mūsu Pārvadāšanas noteikumiem UPS ir reģistrējusi kādas mantiskās vērtības apgrūtinājumu.

Lai novērstu šaubas, UPS saistības attiecībā uz naudas atmaksas garantiju ir ierobežotas ar iepriekšminēto un garantija nerada nekāda cita veida saistības vai apliecinājumus, ka sūtījums tiks saņemts kādā konkrētā laikā.

Atbildība

Atbildība par zaudējumu, bojājumu vai aizkavēšanu

Zemāk sniegts kopsavilkums informatīvā nolūkā par attiecīgiem UPS Pārvadāšanas noteikumiem informatīviem nolūkiem. Noteikumi visā pilnībā ir izklāstīti 44-45. lpp. un tie ir noteicošie gadījumā, ja rodas nesaskaņas ar šo kopsavilkumu.

Starptautiskie pārvadājumi: Starptautisko pārvadājumu gadījumā var tikt piemērotas starptautiskās konvencijas: konkrētāk, Varšavas konvencija vai Monreālas konvencija gaisa pārvadājumu gadījumā, bet CMR konvencija – sauszemes pārvadājumiem. Dažu valstu likumi var attiecināt šo konvenciju noteikumus arī uz vietējiem pārvadājumiem.

Varšavas, Monreālas vai CMR konvenciju piemērojamības gadījumos to noteikumi uzskatāmi par prioritāriem un lielākajā daļā gadījumu ierobežo mūsu atbildību par sūtījuma zaudējumiem, bojājumiem vai aizkavēšanos.

– Varšavas un Monreālas konvencijas ierobežojums parasti ir 19 Speciālas
aizņēmumtiesības1 (SDR) par attiecīgo preču kilogramu

– CMR konvencijas ierobežojums ir 8,33 SDR par kilogramu (aizkavēšanās
gadījumā ne vairāk par pārvadājuma maksu).

Citi pārvadājumi: Ja konvenciju noteikumi nebūs piemērojami, mēs izmaksāsim kompensāciju tikai par pakas zaudējumu, bojājumu vai aizkavēšanos, ja tas būs noticis mūsu nevērības dēļ, un tikai līdz maksimālajai vērtībai, kas nepārsniedz EUR 85,00 par paku ar nosacījumu, ka zaudējumi tiek pierādīti (visos gadījumos). Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatīt mūsu pārvadāšanas noteikumus.

Jūs varat iegūt lielākas atbildības priekšrocību, deklarējot sūtījumam UPS pavadzīmē augstāku vērtību un samaksājot attiecīgu piemaksu. Ja jūs deklarējat augstāku sūtījuma vērtību un samaksājat piemērojamo maksu, UPS atbildība tiek ierobežota ar pierādītajiem zaudējumiem, kas nepārsniedz deklarēto summu (sk. “Izvēles pakalpojumi” 30. lpp.).

Preču vērtība nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt USD 50 000 (USD 500 juvelierizstrādājumiem vai pulksteņiem, neskaitot bižutēriju un pulksteņus-rotaslietas) vai ekvivalentu summu vietējā valūtā vienam pakam sūtījumā, vai USD 100 000 vai ekvivalentu summu vietējā valūtā par paleti Worldwide Express Freight sūtījumā, jo UPS nepārvadā preces, kuru vērtība pārsniedz šīs summas.

Izņemot gadījumā, ja piemērojamo konvenciju noteikumos vai citos saistošajos valsts likumos ir paredzēts citādi, mēs neizmaksāsim kompensāciju par tīri ekonomiskajiem zaudējumiem (piem.: par peļņas zudumu, uzņēmējdarbības iespēju zudumu vai lietošanas neiespējamības rezultātā radušos ieņēmumu zaudēšanu) pat tad, ja attiecīgajam sūtījumam ir bijusi deklarēta vērtība. Mēs arī neuzņemamies atbildību par iepakojuma vai paletes pamatnes bojājumu vai zaudējumu.

  
  
Visas prasības pret UPS jāiesniedz rakstveidā, cik ātri vien iespējams un noteiktos termiņos, kuri norādīti mūsu pārvadāšanas noteikumos. Atsevišķos gadījumos, saskaņā ar konvenciju noteikumiem (ja tādi ir piemērojami), prasība pret UPS var tikt iesniegta pēc šiem termiņiem.

Papildinot augstāk minēto, jebkura tiesvedība attiecībā uz sūtījumu ir jāierosina un oficiāli mums par to jāpaziņo astoņu mēnešu laikā pēc piegādes vai (ja piegāde nav notikusi) pēc paredzētā piegādes datuma.
Ja ir piemērojami Varšavas, Monreālas vai CMR konvencijas noteikumi, tiesvedības uzsākšanai ir paredzēts ilgāks termiņš: īsumā Varšavas un Monreālas konvencijām ir paredzēti 2 gadi, bet CMR konvencijas gadījumā 1 gads (3 gadi, ja no UPS puses bijis apzināts pārkāpums).

UPS Pārvadāšanas noteikumi
(UPS Terms and Conditions of Carriage)

Šī ir spēkā esošā versija šīs rokasgrāmatas iespiešanas dienā. Jaunākā versija, kas vienmēr ir piemērojama jauniem sūtījumiem, ir atrodama UPS mājas lapā www.ups.com vai saņemama UPS birojā.

1. Ievads
A. Šie noteikumi (“noteikumi”) veido pamatu, saskaņā ar kuru UPS transportē pakas, dokumentus un aploksnes (“pakas”). Šos noteikumus papildina spēkā esošās UPS pakalpojumu rokasgrāmatas un cenrāži (“Rokasgrāmatas”). Rokasgrāmatas satur svarīgu informāciju par UPS pakalpojumiem un tās ir jāizlasa nosūtītājam, jo tās veido daļu no UPS un nosūtītāja līguma.

B. Termins “UPS” nozīmē un nosūtītājs noslēdz šo līgumu ar UPS pakalpojumu pilnvaroto pārstāvi vai UPS uzņēmumu, ja tāds pastāv, tajā valstī, kurā sūtījums ir nodots nosūtīšanai, un ar kuru var sazināties, izmantojot arī adresi 5 Avenue Ariane, 1200 Brisele, Beļģija (lai gan tā pati par sevi nav uzskatāma par domicilu vai izvēli jurisdikcijai jebkurā tiesā). Šī sabiedrība ir arī (pirmais) preču pārvadātājs paragrāfā C norādīto konvenciju mērķiem.

C. Ja aviopārvadājumi ietver piegādes vietu vai pieturvietu ārpus izcelsmes valsts, var tikt piemērota Varšavas konvencija. Varšavas konvencija nosaka un vairumā gadījumu ierobežo pārvadātāju atbildību attiecībā uz kravas zudumiem, bojājumiem vai aizkavētu piegādi. (Šajos noteikumos ar frāzi “Varšavas konvencija” tiek apzīmēti: (i) 1929. gada 12. oktobrī Varšavā parakstītā Konvencija par noteiktu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju vai (ii) šo Konvenciju ar tajā izdarītajiem grozījumiem vai papildinājumiem saskaņā ar kādu protokolu vai papildu konvenciju, vai (iii) 1999. gada Monreālas konvenciju atkarībā no tā, kura ir piemērojama.) Neskatoties uz jebkuru pretrunīgu normu, uz starptautiskajiem autopārvadājumiem var attiecināt noteikumus, kas ir ietverti 1956. gada 19. maijā Ženēvā parakstītajā Konvencijā par starptautisko autopārvadājumu līgumu (“CMR konvencija”).

D. Sūtījumu var nosūtīt, izmantojot dažādas starpposma apstāšanās vietas, kuras UPS uzskata par piemērotām, UPS var iesaistīt apakšuzņēmējus pakalpojumu un līgumu izpildē gan savā vārdā, gan arī savu palīgu, aģentu un apakšuzņēmēju vārdā, katram no tiem iegūstot šajos noteikumos paredzētās tiesības.

E. Šajos noteikumos “pavadzīme” nozīmē atsevišķu UPS pavadzīmi/preču pavadzīmi vai ierakstus, kas ir veikti tajā pašā datumā attiecībā uz to pašu adresi un to pašu pakalpojuma līmeni sūtījuma pieņemšanas reģistrā.

Visas pakas, kas ir norādītas pavadzīmē, uzskatāmas par vienu sūtījumu. „Nosūtītājs” var būt persona, kura nodod sūtījumu UPS, vai saņēmējs, vai trešā persona, kura pasūta sūtījumu, atkarībā no piedāvātā pakalpojuma.

2. Pakalpojuma apjoms
Ja vien nav bijusi noruna par kādiem īpašiem pakalpojumiem, un saskaņā ar šiem noteikumiem, UPS sniedzamais pakalpojums ir ierobežots ar sūtījuma pieņemšanu, transportēšanu, muitošanu, ja piemērojams, un piegādi. Nosūtītājs atzīst, ka sūtījumi transportēšanas mērķiem tiks apvienoti ar citu nosūtītāju sūtījumiem un ka UPS var nepārzināt individuālo sūtījumu ienākšanu un iziešanu no apstrādes centriem.

UPS nav sabiedrisks kravas pārvadāšanas uzņēmums un saglabā tiesības uz pilnīgu rīcības brīvību attiecībā uz atteikšanos pārvadāt kādu paku, kas ir iesniegta transportēšanai.

3. Pārvadāšanas noteikumi
Šajā sadaļā ir izklāstīti dažādi ierobežojumi un nosacījumi, kas attiecas uz UPS veiktajiem paku pārvadājumiem. Tāpat ir sniegti paskaidrojumi par to, kādas sekas ir nosūtītājam, kas iesniedz pārvadāšanai šeit noteiktajām prasībām neatbilstīgas pakas.

3.1 Pakalpojuma ierobežojumi un nosacījumi

Pakām ir jābūt saskaņā ar paragrāfos (i) līdz (iv) minētajiem ierobežojumiem, kas uzskaitīti zemāk.

(i) Pakas nedrīkst būt smagākas par 31,5 kilogramiem (vai 70 mārciņām) vai 70 kilogramiem (vai 150 mārciņām) (atkarībā no valsts, kurā sūtījums tiek nodots UPS pārvadāšanai, kā arī piegādes vietas valsts, kā norādīts Rokasgrāmatās), un nedrīkst būt garākas par 274 centimetriem (vai 108 collām) vai nedrīkst būt lielākas par 400 centimetriem (vai 158 collām), apvienojot garumu un apkārtmēru.

(ii) Nevienas pakas vērtība nedrīkst pārsniegt 50 000 USD ekvivalentu vietējā valūtā. Bez tam tādu juvelierizstrādājumu un pulksteņu vērtība, kas nav tērpu juvelierizstrādājumi un pulksteņi, vienā atsevišķā pakā nedrīkst pārsniegt 500 USD ekvivalentu vietējā valūtā.

(iii) Pakas nedrīkst saturēt nevienu no Rokasgrāmatās norādītajiem aizliegtajiem priekšmetiem, ieskaitot (bet neaprobežojoties ar) sevišķas vērtības priekšmetiem (piem.: tādiem kā mākslas darbi, senlietas, dārgakmeņi, pastmarkas, unikāli izstrādājumi, zelts un sudrabs), naudu vai maksāšanas līdzekļiem (piem.: čeki, valūta, obligācijas, krājkases grāmatiņas, iepriekš apmaksātas kredītkartes, akciju sertifikāti vai citi vērtspapīri), šaujamieročus un bīstamas preces.

(iv) Pakas nedrīkst ietvert preces, kas var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku dzīvību vai transporta līdzekļus, vai kas varētu citādā veidā notraipīt vai sabojāt citas UPS transportētās preces, vai kuru transportēšana, eksports vai imports ir aizliegts ar piemērojamo likumdošanu.

Nosūtītājs ir atbildīgs par pavadzīmē ietverto datu precizitāti un pilnīgumu un par to, lai tiktu nodrošināts, ka visās pakās ir sniegta adekvāta kontaktinformācija par pakas nosūtītāju un saņēmēju un ka tās ir iepakotas, marķētas un nodrošinātas ar uzlīmēm, to saturs ir aprakstīts un klasificēts, un tām ir pievienota dokumentācija, kāda (atkarībā no sūtījuma) ir nepieciešama, lai tās būtu piemērotas transportēšanai un atbilstu Rokasgrāmatās un piemērojamā likumdošanā noteiktajām prasībām. Ja vien pavadzīmē vai citā piemērojamā UPS nosūtīšanas dokumentācijā nav skaidri norādīts atšķirīgs pakalpojuma līmenis, sūtījumi tiks izpildīti saskaņā ar “Ekspress” pakalpojumu līmeni (ja pieejams izvēlētajai piegādes vietai) un attiecīgi tiks aprēķinātas visas piemērojamās maksas. Nosūtītājs garantē, ka visas pārvadāšanai saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegtās pakas atbilst paragrāfos (i) līdz (iv) iepriekš minētājiem ierobežojumiem, un viņš (individuāla nosūtītāja gadījumā) vai uzticams viņa vai personas, kura nodod sūtījumu UPS, nodarbināts personāls ir sagatavojis drošās telpās, un tās ir bijušas aizsargātas no nepiederošu personu ietekmes laikā, kad ir notikusi paku sagatavošana, glabāšana un transportēšana uz UPS. UPS paļaujas uz šo garantiju, pieņemot pārvadāšanai jebkuru paku saskaņā ar šiem noteikumiem. Netiek pārvadātas nekādas citas pakas.

3.2 Preces, kuras ātri bojājas un kurām jānodrošina noteikta temperatūra, tiks transportētas, ja nosūtītājs piekrīt tam, ka tas notiek uz viņa paša risku. UPS nenodrošina speciālu šādu paku aprūpi.

3.3 Pārvadāšanas atteikums un atlikšana

(i) Ja UPS konstatē, ka paka neatbilst iepriekš norādītajiem ierobežojumiem vai nosacījumiem vai ka jebkurš pēcapmaksas pavadzīmē norādītais pēcapmaksas lielums pārsniedz limitus, kas ir norādīti 8. paragrāfā, UPS var atteikties transportēt attiecīgo paku (vai sūtījumu, kurā tā ietilpst) un, ja pārvadāšanas process jau ir sācies, UPS var atlikt pārvadāšanu un aizturēt paku vai sūtījumu izsniegšanai pēc nosūtītāja rīkojuma.

(ii) UPS var atlikt pārvadāšanu, ja nav izdevies piegādāt sūtījumu gadījumos, ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu, ja nav iespējams izpildīt piegādi nepareizas adreses dēļ (ja ir izmantoti visi saprātīgie līdzekļi, lai noskaidrotu pareizo adresi) vai tāpēc, ka pareizā adrese ir citā valstī, nevis tajā, kas ir norādīta uz pakas vai pavadzīmē, vai ja nav iespējams saņemt piegādes brīdī maksājamo summu no saņēmēja.

(iii) Gadījumos, kad UPS ir tiesīgs atlikt pakas vai sūtījuma pārvadāšanu, tam ir arī tiesības pēc saviem ieskatiem to atgriezt nosūtītājam.

3.4 Nosūtītājam ir jāapmaksā un jāatlīdzina UPS jebkādas saprātīgas izmaksas un izdevumus (arī preču glabāšanu) segšanu, kas radušies UPS, jebkādus ciestus zaudējumus, nodokļus un muitas nodevas un visas prasības pret UPS sakarā ar to, ka (i) paka neatbilst kādiem no augstāk 3.1. paragrāfā minētajiem ierobežojumiem, nosacījumiem vai apliecinājumiem, (ii) sakarā ar kādu pārvadāšanas atteikumu vai atlikšanu vai UPS veiktu pakas vai sūtījuma (vai tās daļas) atpakaļnosūtīšanu, kura atļauta 3. paragrāfā, vai (iii) nosūtītājs neievēro šos noteikumus. Pakas vai sūtījuma (vai tā daļas) atpakaļnosūtīšanas gadījumā nosūtītājs tāpat ir atbildīgs par atpakaļnosūtīšanas transporta izmaksu segšanu saskaņā ar spēkā esošajiem UPS komerctarifiem.

3.5 Ja nosūtītājs iesniedz UPS paku, kura neatbilst kādam no iepriekš 3.1. paragrāfā minētajiem ierobežojumiem vai nosacījumiem bez skaidras rakstiskas UPS piekrišanas, UPS nesedz nekādus zaudējumus, kuri nosūtītājam varētu rasties sakarā ar to, ka UPS pārvadā šādu paku (neraugoties uz to, ka neatbilstība ir izraisījusi vai veicinājusi zaudējumu rašanos un neņemot vērā jebkādu UPS nolaidību, izņemot apzinātu pārkāpumu, vai tā darbinieku, līgumdarbinieku vai pārstāvju jebkādu nolaidību, ieskaitot apzinātu pārkāpumu), un, ja UPS atliek pārvadājumu šajos noteikumos minēta iemesla dēļ, nosūtītājam nav tiesību uz jebkādu tā samaksāto pārvadāšanas izdevumu atmaksu.

3.6 Ja pēc pakas vai sūtījuma pārvadāšanas atlikšanas saskaņā ar šiem noteikumiem, UPS nespēj saprātīgā laikā saņemt nosūtītāja norādījumus par rīcību ar paku vai sūtījumu, vai identificēt nosūtītāju vai kādu citu personu, kurai ir tiesības uz precēm (arī pēc tam, kad, paka ir atvērta, ja tas nepieciešams), UPS ir tiesības likvidēt vai pārdot paku vai sūtījumu, vadoties pilnībā pēc saviem ieskatiem. No šādiem pārdošanas ienākumiem vispirms tiek segtas visas maksas, izmaksas vai izdevumi (ieskaitot procentus), kas ir radušies sakarā ar paku vai sūtījumu vai citādi saistībā ar attiecīgo nosūtītāju. Jebkāds atlikums tiks turēts izmaksai pēc nosūtītāja norādījuma.

3.7 Ja likums nenosaka citādi, UPS saglabā tiesības, bet tas nav UPS pienākums, jebkurā laikā atvērt un pārbaudīt vai skenēt ar rentgenstarojuma palīdzību ikvienu paku, kas tam ir nodota transportēšanai.

4. Muitošana
Ja pakai ir nepieciešama muitošana, nosūtītājam ir pienākums šim mērķim sniegt, vai nodrošināt, ka saņēmējs sniegs, UPS pilnīgu un precīzu dokumentāciju, kamēr UPS, ja vien nav sniegts citāds rīkojums, darbosies no nosūtītāja vai saņēmēja vārda, rēķina un riska muitas formalitāšu nokārtošanā.

Tādiem sūtījumiem, kuru nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas vienā muitas zonā, UPS kārto muitas formalitātes tikai tad, ja ir dots šāds norādījums. Nosūtītājs arī piekrīt tam, ka UPS var tikt uzskatīts par pakas vai sūtījuma saņēmēju, tikai un vienīgi nolūkā nozīmēt muitas brokeri izpildīt jebkādas muitas formalitātes ciktāl atļauts, saskaņā ar likumiem.

5. Norēķini
5.1 Pārvadāšanas un citu pakalpojumu cenas ir norādītas Rokasgrāmatās un, ja vien nav samaksātas pirms sūtījuma nosūtīšanas, visas maksas jāsamaksā 7 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas vai tādā citā periodā, par kādu nosūtītājs un UPS vienojušies rakstveidā. UPS ir tiesības pārbaudīt pakas faktisko un/vai apjoma svaru un, ja tas ir lielāks par deklarēto svaru, piestādīt rēķinu uz šī pamata. Ja vien nav pierādīts pretēji, rēķins šim mērķim tiks uzskatīts par saņemtu trīs darba dienu laikā pēc rēķina datuma.

5.2 Ja a) no UPS tiek pieprasīts samaksāt kādus nodokļus vai nodevas nosūtītāja, saņēmēja vai trešās puses vārdā, b) izvēlētā rēķinu samaksas kārtība paredz, ka jebkādus izdevumus sedz saņēmējs vai trešā puse, vai c) ir uzlikti vai radušies kādi nodokļi, nodevas, sodi, maksas vai izdevumi valsts iestāžu rīcības rezultātā pamatoti vai nepamatoti, vai radušies UPS jebkuru apstākļu dēļ, tai skaitā ja nosūtītājs vai saņēmējs nav nodrošinājis pareizu informāciju un dokumentāciju vai nav pievienojies jebkādas atļaujas, vai licences, kas ir nepieciešamas saistībā ar pārvadāšanu, nosūtītājs nesis solidāru atbildību kopā ar saņēmeju un trešo pusi, ka arī neatkarīgu atbildību par tādām summām.

Katrā gadījumā, kur izvēlēta norēķinu opcija norāda, ka rēķinu ir jāmaksā, vispirms, saņēmējam vai citai trešajai pusei, UPS (neierobežojot nosūtītāja līgumā noteikto atbildību par samaksu) sākotnēji pieprasīs attiecīgo samaksu no saņēmēja un/vai trešās puses. Ja jebkādas iepriekš minētas puses nekavējoties nesamaksā UPS attiecīgo summu pilnā apmērā, tad nosūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma būs pienākums šo summu samaksāt. Jebkurā citā gadījumā nosūtītājs apņemas samaksāt UPS minētās summas pēc pirmā pieprasījuma. UPS nav pienākuma atsevišķi celt prasību pret saņēmēju vai trešo pusi par samaksas veikšanu.

5.3 Jebkādai UPS saņemamai summai, kuras maksājuma termiņš nokavēts, tiks piemērots līgumsods 2% apmērā virs starpbanku vienas nakts (overnight) procentu likmes, kura tiek noteikta pakas nodošanas UPS pārvadāšanai valstī maksājuma termiņā, līgumsoda aprēķinam sākoties no maksājuma termiņa līdz datumam, kurā UPS saņem maksājumu pirms vai pēc sprieduma. Papildus UPS saglabā tiesības iekasēt kavētā maksājuma administrēšanas maksu, kuras maksimālais apmērs ir ekvivalents 40 EUR vietējā valūtā par katru rēķinu.

5.4 Ja nosūtītājs, saņēmējs vai kāda cita puse nav samaksājusi kādu naudas summu saskaņā ar šiem noteikumiem, UPS var aizturēt jebkādu tā pārvadāšanā esošu paku, kamēr nav saņemts maksājums pilnā apmērā, vai var pārdot šādas pakas un izmantot iegūto naudu, lai segtu parādu, ievērojot piemērojamo vietējo likumdošanu. Attiecībā uz jebkurām summām, kas šādi paliek neapmaksātas, samaksas pienākums saglabājas.

5.5. Rokasgrāmatā noteiktās UPS pārvadājumu cenas ir aprēķinātas vienīgi tādu paku pārvadājumiem, kuru vērtība vietējā valūtā nepārsniedz 50 000 USD (vai citas piemērojamās vērtības, ja tā ir zemāka) ekvivalentu. Gadījumā, ja UPS uzzina, ka bez skaidras rakstiskas UPS piekrišanas ir pārvadājis paku, kas pārsniedz šo vērtību, tad papildus citādi piemērojamajām cenām un maksām un jebkādām citām kompensācijām saskaņā ar šiem noteikumiem ir piemērojama papildu maksa, kas atbilst 5% no pakas vērtības, kura pārsniedz 50 000 USD.

6. Pakalpojuma izpildes pārtraukšana
Ja UPS nespēj sākt vai turpināt nosūtītāja pakas pārvadāšanu tāda iemesla dēļ, kas ir ārpus UPS kontroles, netiks uzskatīts, ka UPS pārkāpis savu vienošanos ar nosūtītāju, un UPS veiks visas darbības, kas ir saprātīgi iespējamas attiecīgajos apstākļos, lai sāktu vai turpinātu pārvadāšanu. Piemēri tādiem gadījumiem, kas ir ārpus UPS kontroles, ir gaisa pārvadājumu vai autopārvadājumu pārtraukums, ko izraisījuši slikti laika apstākļi, ugunsgrēks, plūdi, karš, karadarbība, pilsoņu nemieri, valdības vai citu varas iestāžu (tai skaitā, bez ierobežojuma, – muitas) darbība, kā arī darba strīdi vai saistības, kas ietekmē UPS vai kādu citu pusi.

7. Naudas atmaksas garantija
Attiecībā uz dažiem pakalpojumiem un piegādes vietām UPS piedāvā naudas atmaksas garantiju par nosūtīšanas maksām. Detalizēta informācija par tās piemērojamību, noteikumiem un nosacījumiem, un attiecīgo piegādes un vēlāko pieņemšanas laiku attiecīgajam pakalpojumam un piegādes vietai ir norādīta Rokasgrāmatās un UPS mājas lapā (www.ups.com), katrā gadījumā saskaņā ar spēkā esošo redakciju laikā, kad preces tiek pieņemtas pārvadāšanai, par kuru var pārliecināties arī sazinoties ar nosūtītāja atrašanās vietas vietējo UPS zvanu apkalpošanas dienestu. Lai novērstu jebkādus pārpratumus, UPS atbildība saistībā ar naudas atmaksas garantiju ir ierobežota ar iepriekš minēto, un garantija citādi nerada nekāda veida apņemšanos vai apliecinājumu, ka sūtījums tiks piegādāts līdz kādam konkrētam laikam.

8. Pēcmaksas (COD) pakalpojums
Noteiktām piegādes vietām, kuras var uzzināt UPS vietējā zvanu apkalpošanas dienestā, UPS piedāvā pēcmaksas pakalpojumu par papildu maksu, kas ir norādīta Rokasgrāmatās. Ja nosūtītājs izmanto šo pakalpojumu, ievērojot zemāk minētos noteikumus (tai skaitā tos, kas ir saistīti ar valūtas konvertāciju), UPS nosūtītāja vārdā iekasēs pavadzīmē norādīto pēcmaksas summu (COD).

Pēcmaksas (COD) summas jānorāda pavadzīmē vai nu EUR, vai, ja atšķiras, piegādes vietas valsts valūtā. Ja kādas no pavadzīmē norādītajām pēcmaksas summām, kuras ir iekasētas no saņēmēja un/vai samaksājamas nosūtītājam, ir atšķirīgās valūtās, UPS tiesīgs veikt konvertāciju pēc UPS saprātīgi noteikta valūtas maiņas kursa.

UPS neuzņemas atbildību par jebkādiem valūtas maiņas riskiem.

8.1 Skaidras naudas Pēcmaksa – ja saskaņā ar piemērojamām UPS vadlīnijām pavadzīmē ir noteikts, ka UPS ir tiesīgs pieņemt tikai skaidru naudu, UPS pieņems tikai skaidru naudu piegādes vietas valsts valūtā. Gadījumos, kad iekasējama skaidra nauda, šādā formā nosūtītāja vārdā maksimāli iekasējamā summa nedrīkst pārsniegt 5 000 USD ekvivalentu vietējā valūtā vienam saņēmējam vienā dienā. Tomēr, neraugoties uz iepriekš minēto noteikumu, maksimāli skaidrā naudā iekasējamā attiecīgā summa vienam saņēmējam vienā dienā nosūtītāja vārdā par pēcmaksas sūtījumiem, kuru saņēmēji atrodas sekojošās valstīs, ir: Latvijā: EUR 1 500; Beļģijā: EUR 3 000; Spānijā: EUR 2 499; Grieķijā: EUR 500; Portugālē: EUR 1 000; Itālijā: EUR 1.999,99; Francijā: EUR 1 000; Rumānija: RON 10 000 (privātpersonām), RON 5 000 (uzņēmumiem); Zviedrijā: SEK 3 000; Polijā: PLN 15 000. Turpmāki ierobežojumi var tikt piemēroti no laika uz laiku atsevišķās valstīs; informācija par šādiem ierobežojumiem tiks norādīta Rokasgrāmatā vai UPS mājas lapā (www.ups.com)

Ja nosūtītājs nosaka pēcmaksas summu, kas pārsniedz šos limitus, UPS automātiski ir pilnvarota pieņemt čekus par visu vai jebkādu daļu no šīs summas.

8.2 Pēcmaksa čekos – ja pavadzīmē nav skaidri (un saskaņā ar piemērojamām UPS vadlīnijām) norādīts, ka UPS ir jāpieņem tikai skaidra nauda, UPS var pieņemt maksājumu vai nu skaidrā naudā (attiecas 8.1. punktā norādītie ierobežojumi) vai jebkāda veida čekos, kas ir izrakstīti uz nosūtītāja vārdu un tiek atzīti sūtījuma piegādes vietas valstī. Gadījumos, kad UPS pieņem čekus, maksimālā jebkurā formā iekasējamā naudas summa nedrīkst pārsniegt 50 000 USD (vai citas piemērojamas vērtības, ja tā ir zemāka) ekvivalentu vienai pakai. Ja UPS ir tiesīga pieņemt čeku, tā var pieņemt čeku, kas ir izrakstīts vai nu EUR, vai, ja atšķiras, piegādes vietas valsts vietējā valūtā.

8.3 Pieņemto pēcmaksas summu maksājums – ja UPS iekasē skaidru naudu, UPS samaksās nosūtītājam ekvivalentu naudas summu tās valsts vietējā valūtā, kurā sūtījums ir ticis iesniegts UPS transportēšanai. UPS var veikt šādus pēcmaksas summu maksājumus vai nu ar naudas pārvedumu uz jebkuru nosūtītāja UPS norādītu bankas kontu, vai izsniedzot čeku uz nosūtītāja vārda.

Visi čeki uz nosūtītāja vārda, kurus ir izrakstījis UPS saskaņā ar iepriekš minēto, vai arī ir izrakstījis saņēmējs un pieņēmis UPS saskaņā ar 8.2. punktu, var tikt nosūtīti nosūtītājam ar parasto pastu uz nosūtītāja paša risku vai nodoti nosūtītājam vai kādai citai personai, kurai varētu būt tiesības pieņemt čekus nosūtītāja vārdā.

8.4 Ja nosūtītājs nav saņēmis pēcmaksas summas, nosūtītājam tas jāpaziņo UPS 45 dienu laikā no attiecīgās pakas piegādes datuma.

8.5 Nosūtītājs aizsargās un kompensēs UPS pret visiem zaudējumiem, izdevumiem vai jebkādām prasībām pret UPS no saņēmēja vai trešās puses, kas cēlušās tāpēc, ka UPS nepiegādā paku, jo saņēmējs nesamaksā pēcmaksas summu attiecīgajā formā vai atsakās pieņemt paku.

8.6 UPS atbildība attiecībā uz iekasējamo naudas summu nedrīkst pārsniegt piemērojamo maksimālo iekasējamo summu saskaņā ar šiem noteikumiem vai pēcmaksas summu, kas ir norādīta pavadzīmē, atkarībā no tā, kura ir mazāka. Turklāt pēcmaksas summa nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt preču vērtību to piegādes vietas valstī kopsummā ar piemērojamām pārvadāšanas maksām. Lai novērstu jebkādus pārpratumus, pēcmaksas summa nerada vērtības deklarāciju 9.4. paragrāfa mērķiem vai citādi, un tāpēc neietekmē UPS atbildību saistībā ar jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai aizkavēšanos attiecībā uz pašām precēm.

UPS neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu saņēmēja negodīgu vai krāpniecisku darbību, kas ietver, bet neaprobežojas tikai ar, viltota čeka iesniegšanu vai tāda čeka iesniegšanu, kurš nevar tikt iekasēts, vai kuru saņēmējs ir nepareizi aizpildījis.

9. Atbildība
9.1 Gadījumā, ja tiek piemērotas Varšavas vai CMR konvencijas vai kādi nacionālie likumi, kuri ievieš attiecīgajā jurisdikcijā šīs konvencijas (ērtības labad turpmāk – konvenciju noteikumi), vai ja (un līdz apmēram, kurā) piemēro citus imperatīvus nacionālos likumus, UPS atbildība tiek noteikta un ierobežota saskaņā ar šiem piemērojamiem noteikumiem.

9.2 Gadījumā, ja konvenciju noteikumi vai citi imperatīvie nacionālie likumi netiek piemēroti, UPS uzņemas atbildību vienīgi par saprātīgas rūpības un prasmju trūkumu, un UPS atbildību nosaka tikai un vienīgi saskaņā ar šiem noteikumiem, un (izņemot vienīgi miesas bojājumu vai nāves gadījumus) tiek ierobežota ar pierādītiem zaudējumiem apmērā līdz EUR 85,00 par katru sūtījumu, ja vien nosūtītājs nav deklarējis lielāku vērtību saskaņā ar 9.4. paragrāfu zemāk.

9.3 Ja prasītājs (vai kāda persona, no kuras viņš iegūst prasījuma tiesības) ir izraisījis vai ir līdzvainīgs sūtījuma vai pakas zaudējumā, bojājumā vai aizkavēšanā, jebkāda atbildība, ko šajā sakarā uzņemas UPS (ierobežotā apmērā, kā norādīts augstāk), var tikt ierobežota vai atbrīvota saskaņā ar likumu, kurš piemērojams šādai līdzvainībai.

9.4 Ievērojot 9.5. paragrāfa noteikumus, nosūtītājs var iegūt tiesības uz lielāku atbildības limitu, nekā UPS ir paredzējis augstāk minētajā 9.2. paragrāfā vai nekā var būt paredzēts konvenciju noteikumos vai imperatīvajos nacionālajos likumos. Nosūtītājs to var panākt, deklarējot pavadzīmē augstāku vērtību un samaksājot papildmaksu atbilstoši Rokasgrāmatu noteikumiem. Ja nosūtītājs deklarē augstāku vērtību pārvadāšanai un samaksā piemērojamo maksu, UPS atbildība tiek ierobežota ar pierādītajiem zaudējumiem, taču ne vairāk kā par attiecīgi deklarēto summu. Attiecīgo preču vērtība nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt 3.1 (ii) paragrāfā norādītos ierobežojumus.

9.5 Izņemot gadījumā, ja konvenciju noteikumos vai citos imperatīvajos nacionālajos likumos ir paredzēts citādi, UPS neuzņemas atbildību par tīri ekonomiskiem zaudējumiem, piem.: maksu par alternatīviem transportēšanas līdzekļiem, negūto peļņu, biznesa iespējas zudumu vai ieņēmumu zaudējumus dēļ nespējas priekšmetu izmantot, kas radušies sakarā ar kāda sūtījuma vai pakas zudumu, bojājumu vai kavētu piegādi, neatkarīgi no tā vai attiecīgajam sūtījumam ir vai nav bijusi deklarēta vērtība saskaņā ar 9.4. paragrāfa noteikumiem.

UPS nav atbildīgs par iepakojuma bojājumu vai zaudējumu.

10. Piegāde
UPS var piegādāt sūtījumu saņēmējam vai jebkurai citai personai, kurai varētu būt tiesības pieņemt sūtījuma piegādi saņēmēja vārdā (piem.: personas, kuras atrodas tajās pašās telpās, kurās saņēmējs).
Gadījumā ja tādas personas nav pieejamas, sūtījums var tikt atstāts saņēmēja pastkastītē, ja iespējams, vai piegādāts kaimiņam, ja nosūtītājs nav izslēdzis šādas piegādes iespējas, izmantojot piemērojamo papildu pakalpojumu. Saņēmējs tiek informēts par jebkādu alternatīvu piegādes veidu (vai pārvirzīšanu uz UPS Access Point®) zīmītē, kas atstāta viņu dzīves vai darba vietā.

Neraugoties uz iepriekšējo apakšpunktu un ja nav citas vienošanās ar nosūtītāju, UPS var piemērot alternatīvu piegādes veidu, kādu saņēmējs izvēlējās, saskaņā ar UPS My Choice® pakalpojumu noteikumiem vai jeb kādu citu vienošanās starp UPS un saņēmēju. Šādi alternatīvi piegādes veidi ietver bez ierobežojumiem: pakas piegādes pārvīrzīšanu uz alternatīvo adresi (iekļauj UPS Access Point), atļauju kurjeram atstāt paku saņēmēja telpās/teritorijā, nosūtītāja izvēlēto pakalpojuma mainīšanu un piegādes laika pārplānošanu. Nosūtītājs arī piekrīt, ka saņēmējs var saņemt pakas piegādes informāciju. Nosūtītājs skaidri atsakās no jebkādām prasībām pret UPS, kas var rasties sakarā ar to, ka UPS veica jebkādus tādus saņēmēja sniegtos norādījumus. UPS var izmantot elektronisko aprīkojumu, lai iegūtu apstiprinājumu par piegādi ar pierādījuma spēku, un nosūtītājs apņemas neiebilst UPS, ja tas balstās uz šāda apstiprinājuma izdruku, uz tāda pamata, ka attiecīgā informācija ir iegūta un saglabāta elektroniskajā formā.

Izņemot gadījumā, ja konvencijas noteikumi vai citi imperatīvie nacionālie likumi nosaka citādi, UPS neuzņemas pienākumus ne pie kādiem apstākļiem atlikt pārvadājumu, pāradresēt piegādi (vai nu citam saņēmējam vai uz citu adresi, kas atšķiras no pavadzīmē norādītajiem datiem) vai pakas atpakaļnosūtīšanu nosūtītājam un, ja gadījumā UPS ir nesekmīgi mēģinājis veikt kādu no šīm darbībām, tas neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem ar to saistītiem zaudējumiem.

11. Datu aizsardzība
11.1 UPS ir tiesīgs apstrādāt nosūtītāja vai saņēmēja sniegtos datus, saistītos ar UPS pārvadājumiem, pārsūtīt šādus datus citiem UPS grupas uzņēmumiem un UPS pārstāviem, tājā skaitā citās valstīs, kurās var nebūt tāds pats datu aizsardzības līmenis kā valstī, kurā sūtījums ir iesniegts UPS pārstāvim pārvadāšanai, un apstrādāt tos tur tādos gadījumos un apmērā, ja šāda nodošana un apstrāde šādās valstīs ir nepieciešama, lai nodrošinātu saskaņotos pārvadāšanas pakalpojumus. Nosūtītājs garantē, ka viņš (i) saņēma personas datus, kurus nosūtītājs iesniedza UPS pārvadāšanas veikšanai, likumīgi, (ii) ir tiesīgs sniegt šādus datus kompānijai UPS tādos gadījumos un apmērā, ja šāda nodošana un apstrāde šādās valstīs ir nepieciešama, lai nodrošinātu saskaņotos pārvadāšanas pakalpojumus, un (iii) saņēma īpašu informatīvu piekrišanu no tāda saņēmēja par to, ka UPS var sūtīt saņēmējam elektroniskus vai citu veidu paziņojumus, saistītos ar saskaņotajiem pārvadāšanas pakalpojumiem. UPS izmanto nosūtītāja iesniegtos personas datus, saskaņā ar UPS Privātuma paziņojumu publicēto UPS tīmekļa vietnē http://www.ups.com/content/lv/lv/resources/ship/terms/privacy.html.

11.2 Turklāt, nosūtītājs garantē, ka viņam ir īpaša informatīva piekrišana no saņēmēja, ka UPS var izmantot saņēmēja personas datus saskaņā ar iepriekš minēto UPS Privātuma paziņojumu redakcijā, kas ir spēkā sūtījuma saņemšanas dienā, attiecībā uz lietošanu citāda veidā kā norādīts iepriekš 11.1. paragrāfā.

12. Sūdzību izskatīšanas procedūra – noilgums
Visas prasības pret UPS jāiesniedz rakstveidā, līdzko tas saprātīgi iespējams un visādā ziņā 14 dienu laikā no saņemšanas gadījumos, kad konstatēti bojājumi (tai skaitā sūtījuma daļējs zaudējums); 21 dienas laikā no dienas, kad preces nodotas personai, kurai ir tiesības uz saņemšanu, preces kavētas piegādes gadījumā; un preču zaudējuma gadījumā 60 dienu laikā no to iesniegšanas UPS. Turklāt, visiem pret UPS vērstajiem prasījumiem saistībā ar jebkādu sūtījumu iestājas noilgums un, laikam paejot, tie izbeidzas, ja nav sākta tiesvedība un UPS par to nav sniegts rakstisks paziņojums astoņu mēnešu laikā pēc attiecīgu preču piegādes vai tad, ja piegāde nav notikusi, astoņu mēnešu laikā no piegādei paredzētā datuma. Šie noteikumi neietekmē nekādas nosūtītāja tiesības, kuras tam var būt piešķirtas saskaņā ar konvenciju noteikumiem vai citiem imperatīviem nacionālajiem likumiem.

13. Pilns līgums un tā daļas
UPS nodoms ir, ka visi līguma starp UPS un nosūtītāju noteikumi ir ietverti šajā dokumentā un Rokasgrāmatās. Ja nosūtītājs vēlas izmantot kādu atkāpi no šiem nosacījumiem, nosūtītājam ir jāgādā, ka šāda atkāpe ir noformēta rakstveidā un tā parakstīta gan nosūtītāja, gan UPS vārdā pirms UPS pieņem sūtījumu pārvadāšanai. Ja kāda no šo noteikumu daļām nav spēkā vai nav īstenojama, tas neietekmē jebkuras citas daļas spēkā esamību vai piemērošanu.

14. Valdošā likumdošana
Šiem noteikumiem piemēro tās valsts likumdošanu, kurā sūtījums ir iesniegts UPS pārvadāšanai.